Fyra av de sex modellbyggarna: Claes-Göran Svennergård, Fritz-Göran Feldt, Bo Hadrys och Lars Ransheim vid framsidan av deras modellbygge av sydkusten. foto: jari markkanen
Sandhammarens fyr.
Ales stenar
Badhytter i Sandskogen.
Ystads station och hamnen.
Ystads station och hamnen.
Kreativa redskap på modellbyggarens bord.
Modellbyggaren Lars Ransheim.
Fyra av de sex modellbyggarna: Claes-Göran Svennergård, Fritz-Göran Feldt, Bo Hadrys och Lars Ransheim vid framsidan av deras modellbygge av sydkusten. foto: jari markkanen

Modell av sydkusten klar

YSTAD
Sex seniorer har skapat en detaljrik bit av sydkusten med järnväg som går i stadsmiljö och i natur från Ystad till Skillinge under åren efter krigstiden – allt placerat i en monter på 3 gånger 6 meter.
Modellbygget visas för första gången i färdigt skick på Ystads militärhistoriska museum den 15 mars för inbjudna.

– Vi har jobbat med modellen en till två gånger per vecka sedan januari i fjor Museet beställde att det skulle vara sydkusten, sedan har vi haft fria händer utforma den, men vi har fått modifiera sydkusten lite grann för att få plats med den i utrymmet, förklarar Lars Ransheim, en av modelljärnvägsbyggarna.
Det som förenar Lars Ransheim med vännerna Torgny Jeneskog, Fritz Feldt, Claes Svennergård, Hans Brandels och Bosse Hadrys är ett genuint intresse av modellbygge och järnvägar.

Med gemensamma kunskaper har de övervunnit alla svårigheter de mött under arbetets gång. Att exempelvis få de omkring 1 000 träden att se realistiska ut löste de till slut.
– Jag körde omkring och kollade träden utmed sydkusten innan vi satte i gång att tillverka dem. Det var mer skog än vi trodde, säger Fritz-Göran Feldt som har ett brinnande intresse för tåg sedan han fick sitt första när han var sju år gammal.

En stor del av lövträdens trädkronor består av vit mossa, andra trädkronor kommer från rosenspireas blomma och trädstammar från fjärilsbuskens blommors förgreningar. De har limmat ihop dem och besprutat kronorna med ett slags grönt strö. Landskapet har till och med vindpinade, böjda tallar.
– Jag har alltid varit intresserad av bygga tåg och landskap. Jag har jobbat mycket med anläggningar av trädgård och golfbanor och det har påverkat mig som modellbyggare, säger Fritz Feldt.
Ett exempel på noggrannheten i detaljer är Sandhammarens fyr som till och med blinkar varannan sekund.
– Jag har stor nytta av att jag har arbetat som art director när jag skissade och tillverkade fyren, säger Lars Ransheim.

Claes-Göran Svennergårds erfarenhet av järnväg har också varit värdefulla under arbetets gång.
– Jag har järnvägen i blodet, jag föddes vid Södertäljes järnvägsstation, min pappa, farfar och morfar arbetade med järnväg, säger han och berättar att han började jobba på järnvägen på 60-talet och de senare åren på Skånetrafiken innan han pensionerades.

Även Bo Hadrys erfarenheter som spårsvetsare har varit användbar.
– Tåg och järnväg har varit min verklighet i hela mitt liv, säger han.
I huvudrollen står tågen och järnvägen. Tågen färdas runt i ett landskapmed otaliga detaljer som badhytter i Sandskogen, Ale stenar och betongforten som bildar Per Albin-linjen, vägar med biltrafik, båtar och hus, betande kor och överallt människor i olika situationer. Och mitt i all idyll dyker pansarfordon upp i terrängen.
– Modellbygge handlar om att skapa precis som med musik, vi vill berätta en historia med våra figurer, hus och landskap, säger Lars Ransheim.

De tror på en renässans för modellbygge.
– Man kan kombinera modellbygge med att filma, fotografera, skissa och designa och med datorteknik, förklarar de.
Tjugo sponsorer har stöttat modellbyggarna med material och pengar.
– Vi hoppas att vårt modellbygge blir en ny attraktion i Ystad, säger de.
På tisdag visar modellbygget endast för inbjudna på grund av platsbrist.

Dagens fråga

Lånar du ibland böcker på biblioteket?

Loading ... Loading ...
×