Simrishamn tar upp kampen för direkttåg

Skånetrafikens förslag att dra in direkttågen till Malmö från Simrishamn upprör kommunalråd Karl-Erik Olsson (S).

Han är emot förslaget, eftersom det innebär längre restid. Även Tomelilla och Ystad ifrågasätter förslaget.

– Om det tar längre tid för Simrishamnsborna att pendla med tåget till Malmö, där många arbetar, kan det innebära att folk flyttar från Simrishamn. Vi har i år lyckats vända den negativa befolkningstrenden, men längre resetid kan betyda att vi tappar folk igen.

Tågbytet i Ystad innebär en försening mellan 13 och 15 minuter, enligt de uppgifter som Karl-Erik Olsson har fått av Mats Olsson, Skånetrafikens trafikutvecklare.
Skånetrafikens förslag är att införa en brytpunkt i Ystad. Ett tåg ska gå mellan Ystad och Malmö och ett mellan Ystad och Simrishamn.

– Det är oacceptabelt att ha tidstabeller som inte fungerar på grund av alla förseningar som fortplantar sig genom Skåne, anser Cristina Glad (L) oppositionsledare i kollektivtrafiknämnden.
– Spåret till Simrishamn är ett av flera exempel i Skåne där dagens enkelspår skapar stora flaskhalsar. Att byta tåg skulle vara en tillfällig lösning för att få färre förseningar för tågen. På sikt är det dubbelspår som är lösningen, säger hon.
Cristina Glad (L) tar frågan på stort allvar och anser att det känns fel att Skånetrafiken kanske måste välja mellan förseningar och byte av tåg.

– Med tågbyte i Ystad till Simrishamn skulle vi kunna börja lita på tidtabellerna igen, påpekar hon. Men nu måste Skånetrafiken först lyssna in vad de berörda anser. Några beslut har inte fattats i frågan.
Den 9 mars ska Karl-Erik Olsson och Tomelillas kommunalråd Leif Sandberg (C) med flera ha ett möte med bland andra Skånetrafikens trafikdirektör Linus Eriksson om förslaget.
Karl-Erik Olsson har stöd av Simrishamns näringsliv för sin sak.
– Vi måste säga ifrån i tid, annars kan förslaget bli en verklighet med motivering att vi inte har yttrat oss, säger han, väl medveten om att det är Skånetrafiken som äger frågan.
– Det var bättre när vi kunde byta tåg i Malmö till Köpenhamn och Helsingborg. Det blev försämringar med Citytunneln som har drabbat Österlen negativt med sämre tidtabeller och stopp på grund av signalfel, krånglande bommar och banarbeten.

Dagens fråga

Var det rätt att Peter Madsen dömdes till livstid för mordet på Kim Wall?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×