Hyrcykelsystem har införts i Lund. I Malmö dras ärendet i långbänk. En privatperson har fått Malmös avtal med Clear Channel Sverige upphävt av Förvaltningsrätten i Malmö. Arkivbild

Kontrakt för Malmös hyrcyklar stoppas

Malmö Malmö kommuns beställning av hyrcyklar är så omfattande att det var fel av gatudirektören att fatta beslut om vem som skulle få kontraktet. Därmed upphävs tilldelning av det upp till 20-åriga kontraktet av Förvaltningsrätten.

I januari förra året beslutade tekniska nämnden att Malmö skulle upphandla ett hyrcykelsystem.
Finansieringen skulle ske genom så kallad tjänstekoncession, ett upphandlingskontrakt som innebär rätt att utnyttja en tjänst eller i kombination med rätten att utnyttja tjänsten och betalning.

I juni förra året delegerade tekniska nämnden ansvaret till gatudirektören att fatta beslut om vem som skulle få uppdraget.
Så skulle de inte ha gjort.
En privatperson överklagade ärendet och menade att det inte gått rätt till. En gatudirektör kan nämlingen bara fatta beslut om saker som inte är av principiell karaktär.
Förvaltningsrätten har granskat ärendet och kan konstatera att hyrcykelsystemet innebär att minst 500 cyklar ska göras tillgängliga och att dessa ska utökas till minst 1 000 inom avtalsperioden.

Hyrcyklarna kommer att vara tillgängliga på många platser i staden, varför de definitivt kommer att påverka gatumiljön.
Avtalsperioden är också lång. Inklusive möjligheter till förlängningar talar vi om tjugo år.
Omfattningen på avtalet är således betydande och långvarigt, varför beslutet borde ha legat på nämnden, konstaterar Förvaltningsrätten och upphäver delegationsbeslutet och gör avtalet ogiltigt.
– Det som kommer hända nu är att politikerna i nämnden kommer att få sätta sitt namn under beslutet, säger Annika Abrahamson, kommunikationschef på gatukontoret.
– Det blir egentligen ingen skillnad.

Den affärsmodell som kommunen valde handlade om att kommunen inte skulle ha några utgifter. Systemet ska finansieras genom intäkter för uthyrning samt intäkter för reklam. Platser för att hämta och lämna hyrcyklarna ska finnas på många ställen i Malmö, exempelvis vid järnvägsstationerna och viktiga mötesplatser.

Dagens fråga

Följer du fotbolls-VM?

Loading ... Loading ...
×