”Liten risk för digital klyfta”

Sjöbo På vilket sätt tar regionstyret ansvar för att landsbygden inte får sämre internetuppkoppling?
Det frågade centerpolitikern Birte Sandberg Region Skåne.
Men det blir ingen större försämring när möjligheten till adsl-bredband försvinner, hävdar Thomas Hansson (MP), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

– Det är bättre att vänta tills den tekniska utvecklingen är ikapp, säger Birte Sandberg som är starkt kritisk till att Telia Sonera nu börjar lägga ned kopparnätet på flera orter i Skåne.
Mest drabbad i Skåne är Sjöbo kommun där drygt 900 hushåll och företag påverkas.
Som Skånska Dagbladet rapporterat om tidigare ska kopparnätet som används till adsl-bredband ersättas med mobila tjänster. Men oron för att det ska innebära en försämring i uppkopplingen till internet är stor.
I slutet på fjolåret valde Birte Sandberg att göra en interpellation till Regionen. Och nu har hon fått svar på sina frågor.
”Vi bedömer inte situationen som att det ska uppstå någon digital klyfta i de delar av Skåne som berörs”, konstaterar Thomas Hansson (MP) i sitt svar.

Samtidigt skriver han i sitt svar att mobilt bredband har en begränsning i mängden datatrafik som användaren kan förbruka per månad, vilket kan upplevas som en försämring. Birte Sandberg är kritisk.
– Jag känner mig inte trygg med deras lösning.
I sin interpellation frågade centerpolitikern också om någon kontakt tagits på nationell nivå för att stoppa avvecklingen.
Efter det har Regionen haft möte med Telia Sonera.
”Varken Region Skåne eller någon annan aktör kan stoppa Telia Sonera från att avveckla de aktuella telestationerna”, är regionens slutsats av mötet.

I sin fråga till regionen ifrågasätter Birte Sandberg även att privata adsl-aktörer stängs ute när Telia Sonera avvecklar nätet.
I Sjöbo är Teleservice hårt drabbat. I sitt svar skriver regionen att Telia Sonera i enskilda fall kan diskutera försäljning av en station. Men då utan kopparnätet.
– Det är kopparledningarna vi använder. Är det bara byggnaderna är det inte till mycket användning, säger Patrik Andersson på Teleservice.

Hur tänker ni möta det här?
– Vi tittar på alternativa lösningar. Vi har också sökt landsbygdsstöd för de här områdena för att bygga fiber. Det vore den bästa långsiktiga lösningen.

Dagens fråga

Äter du kött?

  • Ja (90%, 926 Röster)
  • Nej (10%, 101 Röster)

Antal röster: 1 027

Loading ... Loading ...
×