Byggstart på fastigheten Helgonagården 7:10 är planerad till nästa år.

180 smarta forskarbostäder intill Sparta

Lund Smart boende är nyckelbegreppet för de forskarbostäder som Medicon Village ska bygga intill Sparta.

Det innebär bland annat att de cirka 180 hyres- och bostadsrätterna kommer att präglas av kretslopp och låg energiåtgång, utan att det belastar de boendes komfort och flexibilitet.

Medicon Village vann förra året kommunens markanvisningstävling för fastigheten Helgonagården 7:10 som ligger vid Spartas östra sida och nu används för parkering.
Därefter startades projektet Future Living, med medverkan av bland andra kommunen, Lunds tekniska högskola, Eon, Kraftringen, Siemens och Tyréns, och på torsdagen presenterades en förstudie.
Tanken är att bygga bostäder för forskare, ett behov som ökar genom tillkomsten av Max IV och ESS.

De tre huskropparna kommer att ligga nära noll i energitillförsel och ska utnyttja nästa generations fjärrvärme, med tillskott från ESS.
Solceller, smart belysning och gröna tak är annat som blir aktuellt, och dagvatten från området ska renas eller återanvändas, till exempel i växthus.
– Bostäderna blir pilot för hur vi kan komma att bygga på Brunnshög framöver, säger kommunens näringslivschef Per Persson.

De boende kommer att gynnas av låga driftskostnader utan att behöva ge avkall på komforten.
– Det är människan som ska styra tekniken och inte tvärtom, säger Peter Hallberg från Siemens.
Exempelvis blir det möjligt att öppna fönstret utan att värme- och ventilationssystemen störs, och via digitala lösningar kan de boende följa bland annat energiåtgången.
Nästa steg är upphandling och byggstart planeras under 2017.

Dagens fråga

MFF har inte börjat säsongen som laget hoppats. Tror du fortfarande på guld?

  • Ja, självklart! (44%, 319 Röster)
  • Nej, knappast! (31%, 219 Röster)
  • Jag har aldrig trott på guld. (25%, 179 Röster)

Antal röster: 717

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×