Mötesplats för alla

VÄSTRA HAMNEN Den växande skaran invånare i Västra hamnen har behov av en mötesplats.
I juni kan satsningen bli verklighet i en lokal nära Masttorget enligt ett samarbetsförslag mellan kulturnämnden och stadsområdesnämnd Norr.

– Vi ställer oss positiva till initiativet som startade som en förfrågan från kulturförvaltningen. Men samtidigt menar vi att det är viktigt att den här satsningen inte tar resurser från andra kulturmötesplatser i vårt område, som till exempel Kirseberg, säger Janne Grönholm (MP), ordförande i stadsområdesnämnd Norr.

Kulturförvaltningen föreslår ett samarbete med Stadsområde Norr för att skapa en kombinerad mötesplats för kultur och biblioteksservice i Malmös största stadsdel, Västra hamnen. Fullt utbyggd beräknas runt 20 000 boende och lika många arbetsplatser rymmas här.

Lokalen som föreslås är på 188 kvadratmeter och ligger i fastigheten Masten 2 vid Masttorget på Mässgränd. Här ska en mötesplats med biblioteksservice, lokaler för föreningsliv samt medborgarservice samsas med planerat öppnande i juni i år.
– Västra hamnen har stor inflyttning och det är många barnfamiljer som har behov av bland annat bibliotek och medborgarservice, säger Janne Grönholm.
Projektet är fortfarande lite i sin linda men tanken är att mötesplatsen ska få lokaler med möjlighet att användas av föreningslivet i området men även skola, fritidsgård, högskola och näringsliv.

Janne Grönholm menar att det möjliggör för invånarna har stor möjlighet att själva påverka och bidra med vad mötesplatsen faktiskt kommer att innehålla. Till sommaren ska även en fritidsgård öppna i Västra hamnen, berättar Janne Grönholm.

Alla politiker i stadsområdesnämnden Norr är dock inte positiva till satsningen. Vänsterpartiets Anders Andersson yrkade på en återremiss av förslaget och ifrågasätter om det finns ekonomiskt utrymme för satsningen. V efterlyser även en redogörelse och utredning som visar var i hela stadsområde Norr som motsvarande mötesplats gör mest nytta utifrån geografiskt läge, resurser, befolkningsunderlag samt socioekonomiska effekter.

Den 18 februari ska kulturnämnden ta beslut om förslaget i vilket tjänstemännen poängterar vikten av fortsatt stadsplanering för att Malmöborna ska få tillgång till offentliga lokaler eftersom efterfrågan på mötesplatser och behovet av samhällsservice inte är tillgodosedd i dagsläget.
Satsningen ska även ge en möjlighet att inom projektet utveckla metoder för hur biblioteksformer mellan kulturförvaltning och stadsområdesförvaltning kan samarbeta.
På sikt är idén att kunskapen från Västra hamnens mötesplats ska appliceras i stadsområdesbibliotekens verksamheter.

I förslaget ser man även en möjlighet att på sikt utveckla verksamheten till med ett meröppet bibliotek. Det vill sägas ett bibliotek som besökare kan använda även när det inte finns personal på plats.
Stadsområdesförvaltningen har i en grovt uppskattad budget beräknat personal- och driftkostnader till 600 000 kronor för år 2016 och 1,1 miljoner kommande år. Kostnader för biblioteksmedia ryms inom Stadsbibliotekets budget.

Dagens fråga

Äter du kött?

  • Ja (90%, 926 Röster)
  • Nej (10%, 101 Röster)

Antal röster: 1 027

Loading ... Loading ...
×