Varför är man mest sjukskriven i Ragunda? Foto: TT

Sjukskrivningsskillnad

Opinion

Det är stor skillnad på antal sjukskrivningsdagar mellan olika svenska kommuner. Föga överraskande är folk minst sjukskrivna i välmående Danderyd. På gott och ont är ekonomiskt välstånd förknippat med ett god hälsa och fysisk välbefinnande. Kanske orkar man träna och har råd och möjlighet att äta näringsrikt. Nackdelen kan vara att man, om man har råd att bo i Danderyd, har ett krävande jobb som gör att man sällan har möjlighet att vara sjukskriven även om man blir dålig. Kopplingen mellan rikedom och välbefinnande är inte okomplicerad.
För de offentliga utgifterna är frågan om varför folk sjukskrivs längre på vissa orter intressant. Ett sannolikt orsakssamband är att det huvudsakligen finns arbete inom det offentliga på ganska fysiskt och psykiskt krävande jobb, som äldrevård, som traditionellt leder till sjukskrivning.
Vad är det som händer, eller snarare inte händer, i Ragunda, där man är mest sjukskriven? Handlar det om att sjukskrivning har fungerat nästan som arbetsmarknadspolitisk åtgärd? Eller är det brist på rehabiliteringsmöjligheter som avgör? På mindre orter är det osannolikt att olika behov av rehabilitering kan tillgodoses och då kanske man behöver vara hemma längre.
Kvinnor inom offentlig sektor är oftare och längre sjukskrivna, det är fastställt. Det betyder inte att man inte bör försöka ändra på det. Att låta någon slippa arbeta är fel sorts medlidande: människor mår bra av att ha arbetskamrater och känna att de bidrar till något meningsfullt, i alla fall inom rimlighetens gränser.
När den förra alliansregeringen ville flytta fokus från att vara sjukskriven länge till att bli rehabiliterad tillbaka till arbetsmarknaden blev den hårt kritiserad. Frågan har varit mindre aktuell sedan den nya regeringen tillträdde, men borde inte vara det. Det är dags att ta fram nya siffror på gemensamma nämnare för orter med höga sjukskrivningstal för att se om det går att avgöra varför vi inte gör framsteg. Martina Jarminder

Dagens fråga

Äter du kött?

Loading ... Loading ...
×