Här på Åkermans väg planeras det ena av de två stora flyktingboenden som är på väg att öppna i kommunen. Men var det andra ska ligga är än så länge sekretessbelagt av myndigheterna, som hänvisar till säkerhetsskäl.Arkivbild

Eslöv kan få asylboende med 160 platser

Eslöv Företaget Workaton AB har ansökt om tillfälligt bygglov för ett nytt flyktingboende på Åkermans väg.
Enligt planen ska boendet ha plats för upp till 160 personer.

Malmöföretaget Workaton AB och ordföranden Tamer Senyüz är noga med att påpeka att inget är bestämt ännu. Men enligt den ansökan som företaget skickat till kommunen vill man starta ett nytt asylboende på Åkermans väg.
Tanken är att ha plats för upp till 160 personer.
– Vi för en dialog med kommunen och har skickat in en ansökan. Längre än så har vi inte kommit, säger Tamer Senyüz som menar att företaget testar och ser.

Om boendet får grönt ljus av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är tanken att ta emot asylsökanden i alla åldrar, det är alltså inte aktuellt med ett HVB-boende, säger Tamer Senyüz.
– Kommunen har nyligen öppnat en mottagningsskola i området och läget är bra med tanke på det.
Det finns ännu inget avtal med den som äger fastigheten, men i bygglovsansökan finns ritningar som visar flera våningar med många mindre rum.
– Vi har inget påskrivet. Men om vi får ett bygglov så tittar vi på möjligheten.

Enligt beskrivningen som skickats in till kommunen ska boendet vara bemannat dygnet runt. Genomsnittstiden för hur länge en asylsökande bor på ett asylboende är sex månader, enligt företaget. Men kan också sträcka sig upp till ett år.
Workaton AB driver flera andra boenden i södra Sverige. Tamer Senyüz vill inte berätta exakt var och hur många, men företagets boenden finns bland annat i Trelleborg och i Småland. Sammanlagt erbjuder företaget boenden för 300 asylsökanden.
– Det är fortfarande kontroversiellt med den här typen av boenden. Det finns en stor risk med att berätta om planerna. Det är just i den fas som vi är i nu som risken är som störst för skadegörelse och brand.
Workaton hoppas att miljö- och byggnadsnämnden ska fatta beslut om bygglovet under nästa sammanträde.
Kommunen har skickat en begäran om yttrande till räddningstjänsten som ska ta ställning till om byggnaden lämpar sig som boende, tidigare har det varit kontor i lokalen.

I ansökan skriver Workaton att ”inga fasadändringar, planändringar eller dylikt” kommer att göras. Det är enbart verksamheten som blir annorlunda.

Dagens fråga

Har du varit ute och seglat någon gång?

Loading ... Loading ...
×