Skolpersonal får utbildning att möta väpnat våld

Skurup Skjutningar och grova våldbrott i skolor riskerar att bli ett ökande problem i Sverige, menar kommunens säkerhetschef Malin Ekblad.
På måndagen fick rektorer och skolledning en utbildning i hur man ska hantera exempelvis väpnat våld i skolan.

Våldsdåden i Trollhättan och Broby har satt extra fokus på hur säkerheten i de svenska skolorna ser ut. Men händelserna är inte vad som satte igång processen att utbilda skolpersonal i säkerhetsfrågor. Det menar Malin Ekblad, säkerhetschef för de tre kommunerna Skurup, Trelleborg och Vellinge, som i veckan har ordnat utbildning för skolchefer, rektorer och biträdande rektorer i de tre kommuner hon har ansvaret för.
– Vi var redan igång när det i Broby inträffade, säger Malin Ekblad till Skånska Dagbladet.

Skolverkets skrift ”Väpnat våld i skolan”, utgiven under sommaren 2014, till grund för de diskussioner som nu har lett till konkret handling för att göra skolorna till en tryggare plats.
– Det aktualiserades av skriften och av läget i omvärlden, säger hon och syftar främst på de skolskjutningar som har ägt rum i USA.
Hon hänvisar till den oro man ibland hör att det bara är en ”tidsfråga innan det även händer här”.
– Jag kan dela den uppfattningen att mycket av det som händer där kommer hit så småningom, säger Malin Ekblad.
Det handlar om att hela tiden ha ett säkerhetsmedvetande och att man inte glömmer vad som kan hända.
– Man måste se över rutinerna och se hur man kan fortsätta jobba med detta. Men även hur skolorna är byggda är viktigt. Det ska inte finnas några ”döda” ytor där eleverna kan gömma sig.

På måndagen fick skolledningarna på Skurups skolor utbildning i frågorna av säkerhetsföretaget Säkert Företag, där Mattias Tengwall som tidigare jobbat som polis nu är vd:
– Det finns en tydlig statistik för att våldet har ökat på skolorna. Men när det gäller vapen på skolorna är troligen mörertalet stort. Det finns en indikation på att antalet vapen har ökat, men inga tydliga siffror.

Dagens fråga

Äger du en sommarstuga?

Loading ... Loading ...
×