Redan i februari i fjor fattades ett beslut om färdtjänstupphandlingen men upphävdes efter överklagande. Foto: ARKIV

Oro för färdtjänstkvalitet

Lund Som ett led i arbetet med att få ordning på färdtjänsten vänder kommunen sig nu till Konkurrensverket.

– Problemen har fortsatt – senast på nyårsafton var det flera personer som inte blev hämtade som de skulle vid hemresan, säger tekniska nämndens vice ordförande Lena Fällström (S).
Nämnden beslöt vid onsdagens sammanträde att skicka en skrivelse till Konkurrensverket angående konkurrenssituationen i taxibranschen efter alla samgåenden.

– Det är ett problem att ett företag blivit så dominerande, säger Lena Fällström.
Den nuvarande färdtjänstentreprenören i Lund tog över 2013 och brister gällande bland annat svarstider, punktlighet och restider började rapporteras nästan direkt.
– Avtalet är bra, om det bara följs, säger Lena Fällström.
Kommunen har sedan fakturerat bolaget miljonbelopp i viten men samtidigt bedömt att det inte är lönt att säga upp avtalet i förtid, just på grund av den bristande konkurrensen.

En ny upphandling ska göras 2016-2017 och det är mot den bakgrunden kommunen vänder sig till Konkurrensverket.
– Flera andra kommuner har tidigare försökt samma sak utan framgång, säger Lena Fällström.
Kommunen befarar att den bristande konkurrensen i taxibranschen ska leda till kraftigt ökade kostnader och bristande kvalitet för färdtjänst och andra samhällsbetalda resor.

Tillsammans med bland andra Malmö kommun och Region Skåne ska Lunds kommun också inom kort ha ett möte Fågelviksgruppen, den konstellation som blivit marknadsdominant.
I skrivelsen uttrycker kommunen sin oro, och frågar hur Konkurrensverket bedömer situationen och om vilka åtgärder som planeras.

Samtidigt görs en beskrivning av vad som hänt i samband med den senaste upphandlingen.
Då kom det in tre anbud, varav två från företag som tillhörde Fågelviksgruppen.
Det tredje, och vinnande, kom från Taxi Helsingborg som bara några månader efter uppdragets start i oktober 2013 köptes av Fågelviksgruppen.

Våren 2015 har sedan beställningscentralerna för taxibolagen inom Fågelviksgruppen i Malmö, Lund och Helsingborg sammanförts till en gemensam, placerad i Lund.
Samtidigt har fordonen förts samman till en gemensam administrativ enhet som finns i Malmö.
Kommunen pekar även på att motsvarande situation uppstod efter upphandlingen 2007. Då vann Taxi 020 upphandlingen och blev kort därefter uppköpt av Fågelviksgruppen.

– Sammantaget har taximarknaden i Malmö/Lund-området över tid förändrats från fem fristående och konkurrerande taxibolag till i praktiken ett företag, skriver tekniska nämnden som även påpekar att Fågelviksgruppen expanderar på flera andra orter.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Äter du kött?

  • Ja (90%, 926 Röster)
  • Nej (10%, 101 Röster)

Antal röster: 1 027

Loading ... Loading ...
×