Här är Malmös nya kommunpoliser. Från vänster ses Göran Holmgren, Stadsområde Väster, Carl-Axel Andersson Stadsomårde Innerstaden, Zoran Markovic Stadsområde Söder samt kommunpolis i Burlöv, Pierre Douhan, stadsområde Norr samt till sist Glen Sjögren för Stadsområde Öster. Foto: Lena Breitner

Nya kommunpoliser på plats i Malmö

Malmö Nu är de äntligen på plats. Malmös nya kommunpoliser, som i dialog med kommun och lokalsamhället ska göra staden bättre och tryggare. Inriktningen ser olika ut i stadsområdena – allt från krogrelaterade problem och stölder till våldsbejakande extremism.

5 stadsområden i Malmö

I samband med omorganiseringen indelas Malmö i två lokalpolisområden och fem stadsområden, som får var sin kommunpolis.
Lokalpolisområde Norr leds av polisintendent Pernilla Nilsson. Under henne ligger två stadsområden. Stadsområde innerstadens leds av Carl-Axel Andersson. Stadsområde Norr, där till exempel Kirseberg, Västra hamnen och norra centrum ingår, leds av Pierre Douhan.
Lokalpolisområde Söder leds av polisintendent Erik Jansåker. Här ligger tre stadsområden. Stadsområde Väster leds av Göran Holmgren. Limhamn, Hyllie och Bunkeflo med brofästet och arenorna. Stadsområde söder innefattar Oxie och Lindängen samt Herrgården. Kommunpolis är Zoran Markovic, som också är kommunpolis i Burlöv. Stadsområde öster leds av Glen Sjögren. Här ingår Rosengård, Husie och Sallerup.

Kommunpolis. Ordet hörs ofta numera där kommun efter kommun får dem presenterade för sig.
Nu har alltså Malmö också fått sina. Hela fem stycken till antalet. Men vad ska de vara bra för?

För ett år sedan omorganiserades den svenska polisen där Rikspolisstyrelsen, de 21 polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium slogs samman till en myndighet, Polismyndigheten. Säkerhetspolisen blev en fristående myndighet.
För att arbeta mer förebyggande inrättades en ny tjänst, kommunpolis, som ska driva brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
Redan i dag finns en dialog med till exempel kommunen, men den här dialogen ska fördjupas och näringsliv och lokalsamhället ska involveras. Här har kommunpoliserna nyckelfunktionen.
Sedan årsskiftet har Malmö fått sina, fem till antalet.
De ansvarar var för sig för ett ungefär lika stort område befolkningsmässigt, men behoven av trygghetsskapande åtgärder och brottsproblematik kan variera.

Zoran Markovic är ett bra exempel.
När hans chef Erik Jansåker presenterade honom som kommunpolis var det som en specialist på våldsbejakande frågor. Han har blivit kommunpolis stadsområde Söder och Burlövs kommun, vilket är en fingervisning om var problematiken är som störst.

Malmö kommun har kritiserats för bristande engagemang mot våldsbejakande extremism, men Zoran Markovic menar att alla måste hitta sin sätt att arbeta.
– Nu har vi hittat en modell med Malmö och jag sitter med i deras samverkansgrupp.
Ett annat stadsområde är Carl-Axel Anderssons.
– Innerstaden är speciell med krogar och dess problematik, säger han.
Malmö har två särskilt utsatta områden, som ska ges särskild uppmärksamhet. Det är Seved och Rosengård.

Typiskt för områdena är att medborgarna har mycket låg svarsfrekvens i trygghetsundersökningar.
Lösningen är att söka dialog på andra sätt. Dialog med föreningar och sociala medier är ett sätt, men kan inte lösa allt.
– Jag tror att man måste knacka dörr, säger Glen Sjögren, kommunpolis för stadsområde Öster där Rosengård ligger.
Göran Holmsgrens område innefattar brofästet, men också arenorna, vilket har sina utmaningar.
Ett prioriterat jobb för kommunpoliserna är att ta fram så kallade medborgarlöften.

Burlöv och Kroksbäck har redan sina klara.
Det handlar om vad som ska prioriteras, till exempel insatser på vissa gator i området.
Efter hand ska medborgarlöftena läggas ut på polisens hemsida och på Facebooksidan Polisen Malmö.

5 stadsområden i Malmö

I samband med omorganiseringen indelas Malmö i två lokalpolisområden och fem stadsområden, som får var sin kommunpolis.
Lokalpolisområde Norr leds av polisintendent Pernilla Nilsson. Under henne ligger två stadsområden. Stadsområde innerstadens leds av Carl-Axel Andersson. Stadsområde Norr, där till exempel Kirseberg, Västra hamnen och norra centrum ingår, leds av Pierre Douhan.
Lokalpolisområde Söder leds av polisintendent Erik Jansåker. Här ligger tre stadsområden. Stadsområde Väster leds av Göran Holmgren. Limhamn, Hyllie och Bunkeflo med brofästet och arenorna. Stadsområde söder innefattar Oxie och Lindängen samt Herrgården. Kommunpolis är Zoran Markovic, som också är kommunpolis i Burlöv. Stadsområde öster leds av Glen Sjögren. Här ingår Rosengård, Husie och Sallerup.

Dagens fråga

MFF har inte börjat säsongen som laget hoppats. Tror du fortfarande på guld?

  • Ja, självklart! (44%, 319 Röster)
  • Nej, knappast! (31%, 219 Röster)
  • Jag har aldrig trott på guld. (25%, 179 Röster)

Antal röster: 717

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×