Cancerpatienter får vänta länge på vård

Skåne Målet är att 80 procent av cancerpatienterna ska påbörja behandling inom 42 dagar.
Idag klaras enbart 16 procent i Region Skåne.

– Detta är absolut inte bra. Med oro har vi sett köerna växa till bröstcancer- och prostatacanceroperationer. Nu kommer nödvändiga åtgärder att vidtagas, säger Anders Åkesson (MP) regionråd och förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Det rödgröna styret avsatte 460 miljoner kronor till ökad tillgänglighet i vården 2016 och framåt.
– Det är en ansenlig summa, som fördelas mellan olika områden med fokus på diagnostik. Här finns även röntgen med, förklarar Anders Åkesson och flikar in att styrets mål är en köfri vård för skåningarna.

Revisorerna har granskat patienternas tillgänglighet jämfört med de mål som regionen har för patienter med bröstcancer, prostatacancer och självskadebeteende.
Svaret är rakt och tufft: ”Skånes sjukvård lever inte upp till kraven om tillgänglighet och det har inte blivit ett dugg bättre sedan förra granskningen”.
Utredarna konstaterar att högriskpatienter som upplever långa väntetider riskerar drabbas av ett ökat psykiskt lidande.

Det skiljer sig mycket mellan sjukhusen hur länge patienter med diagnosticerad bröst- och prostatacancer måste vänta.
Målet är högst 49 dagar och det klarade sjukhuset i Helsingborg till 60 procent.
Sämst var Centralsjukhuset i Kristianstad med 33 procent. Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund klarade målet med 50 respektive 58 procent.

För prostatapatienterna är det ännu sämre. Här ska patienterna har påbörjat behandling inom 42 dagar.
Sjukvården i länet klarar bara målet med 16 procent.
– Det är dags att skärpa kampen mot cancern ytterligare. Goda erfarenheter måste systematiseras och användas. Vi kan lära av andra landsting där man har lyckats korta vårdkedjan med olika metoder och medel. Alliansen föreslog en regional fond för cancerkökortning. Pengarna skulle falla ut till de kliniker som klarar målen. Vi måste använda metoder som triggar systemet, kommenterar oppositionsregionrådet Carl-Johan Sonesson (M).

Rigshospitalet i Köpenhamn är också en utmärkt samarbetspartner för cancervården i Skåne, menar Sonesson.
8 600 skåningar drabbas av cancer i år.

Dagens fråga

MFF har inte börjat säsongen som laget hoppats. Tror du fortfarande på guld?

  • Ja, självklart! (44%, 319 Röster)
  • Nej, knappast! (31%, 219 Röster)
  • Jag har aldrig trott på guld. (25%, 179 Röster)

Antal röster: 717

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×