Ungdomsfullmäktiges ordförande Caroline Axrud och vice ordförande Titus Farkas går båda på Österportskolan och är överens om att Ystad kommun är bra på att ge unga inflytande.Foto: Carro Wendt
Alexandra Persson: Ystad är bra med den nya idrottshallen, badet och alla affärer. Jag kommer inte på något som inte är bra.
Tilde Persson: Det nya badet och ungdomsgården är jättebra. Sedan är det bra att vi har inflytande via elevrådet.
Fatmata Bangura: Det är bra i Ystad, och även om jag precis har börjat skolan här har jag lagt märke till att miljön är väldigt fin.
Anna Osuska: Jag är nöjd med Ystad och tycker inte att det saknas något. Det nya badet är fint.

Ystad är tredje bäst i Skåne för ungdomar

Ystad Ystad kommun rankas som trea i Skåne när det gäller ekonomiska satsningar på ungdomar 2015 enligt en undersökning av KFUM. Representanter från Ystads ungdomsfullmäktige är inte förvånade av den höga placeringen.
– Det märks att de vuxna lyssnar på oss, säger vice ordförande Titus Farkas.

Det är KFUM som gjort undersökningen och man jämför hur mycket pengar som Sveriges kommuner lägger på områden som berör unga. Ystad kommer där trea i Skåne, efter Malmö och Hässleholm, och i Sverige totalt har man en 43:e plats. Tomelilla kommer på 126:e plats i Sverige, men räknas som årets komet i Skåne. Den ort i Sverige som satsar mest pengar på ungdomar är Haparanda. Totalt har 290 kommuner rankats.

Alla fakta hämtas från Kommun- och landstingsdatabasen. KFUM jämför en rad viktiga områden och räknar sedan samman resultaten. Ystad hamnar på 14:e plats i hela Sverige för elevhälsa, och på 21:a plats vad gäller kulturverksamhet. Lite sämre men blir rankingen på andra områden: musik- och kulturskola (154:e plats), fritidsverksamhet (99), idrotts- och fritidsanläggningar (127), fritidsgårdar (160) och studieorganisationer (80). Det som sticker ut negativt är en plats 240 vad gäller bibliotek.
För Tomelillas del är de starkaste sidorna elevhälsa (26:e plats), fritidsverksamhet (31) och sämsta rankingen får man på området idrotts- och fritidsanläggningar (259).
Syftet med rankingen är enligt KFUM att skapa debatt om ungas möjligheter till inflytande.
– Vi tror att de riktigt bra ungdomskommunerna är de som ger unga verkligt inflytande och gör dem delaktiga i de politiska besluten, säger Andreas Axelson, ordförande för KFUM Sverige.

Självklart är det mer än de ekonomiska satsningarna som avgöra vilken kommun som är bra för ungdomar att bo i. I Ystad kommun har man ungdomsfullmäktige, där många av skolorna har representanter.
– Vi har en bra väg att påverka genom ungdomsfullmäktige, menar Caroline Axrud, ungdomsfullmäktiges ordförande. Där kan vi egentligen ta upp vad som helst som rör ungdomar. Framöver ska vi arbeta med hur man ska få med fler gymnasieskolor än Österportskolan och hur ledamöterna sedan ska fördelas i ungdomsfullmäktige.
– Vi har arbetat mycket med barnchecklistan som innebär att man checkar av att man sätter barnens bästa främst i besluten, men också att alla ska få en kulturupplevelse per termin. Jag tycker att det märks att de vuxna lyssnar på oss, säger ungdomsfullmäktiges vice ordförande Titus Farkas.
Även från kommunens sida tycker man att man har lyckats med att satsa på de unga:
– Jag tycker att Ystad kommun har varit i framkanten länge vad gäller ungdomsdemokrati, säger Richard Magnusson, som jobbar med ungdomsfullmäktige i Ystad. Vi vill använda ungdomar som en resurs.

Dagens fråga

Märkte du av det märkliga väderfenomenet igår morse?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×