Tvist om flyktingnota

TOMELILLA Tomelilla tar nu strid mot Vellinge kommun om kostnader för tre ensamkommande barn.

– Vellinge har skickat tre ensamkommande barn till Tomelilla, men behåller det statliga bidraget med avsikt att vi ska stå för kostnaderna, säger kommunalråd Leif Sandberg (C) som är irriterad på Vellinges agerande som han anser strider mot reglerna och lagstiftningen.

Det handlar om barn som Vellinge har placerat på jourhem i Tomelilla. De går nu i en skola i Tomelilla – allt på kommunens bekostnad.
– Vellinge ägnar sig åt en kvalificerad form av social dumpning, säger Leif Strandberg.
– Det är inte på det sättet kommunerna ska umgås med varandra, påpekar han. Vellinge har gjort en egen tolkning av regler och lagar.
Tomelilla är nu berett att driva frågan vidare för att få den juridiskt prövad.

Nyhetsbrev

×