Länsstyrelsen upphäver detlajplan i Skanör

SKANÖR Länsstyrelsen upphäver detaljplanen för lägenheter vid Axelsons torg i Skanör på grund av risken för översvämning och erosion.

Detaljplanen innehåller 8-10 nya lägenheter vid Axelsons torg i Skanör och vissa byggrätter på två grannfastigheter. Planen ger även möjlighet att anlägga en skyddsvall mot högt vattenstånd.
– Vi har en tät dialog med Vellinge kommun under planprocessen som startade redan 2009. Tyvärr är det fortfarande så att åtgärderna i planen inte är tillräckligt robusta för att skydda bebyggelsen mot ett framtida klimat, skriver länsarkitekt Elisabet Weber i ett pressmeddelande.
– Vårt ställningstagande bygger på att vi tittar långsiktigt på det här. Med tidsperspektivet år 2100 är SMHI:s bedömning att havsnivån stiger med en meter med risk för ytterligare ett par meters havsnivåhöjning vid stormar och extremväder.
Länsstyrelsen bygger sin bedömning på bland annat att skyddsvallen inte uppfyller kraven och att detaljplanen saknar lösningar för att hantera dagvatten och grundvatten.

Nyhetsbrev

×