Vädjar om hälp för att klara situationen

TRELLEBORG Trelleborgs kommun vänder sig nu till migrationsminister Morgan Johansson och vädjar om hjälp.
Kommunen klarar inte längre att inkvartera ensamkommande barn och unga och har också frågat elva andra skånska kommuner om de kan erbjuda lokaler och personal.

På fredagskvällen öppnades ett boende i Vellinge kommun med 50 platser.

Situationen är mycket ansträngd, skriver kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson (S) och t f kommundirektör Agneta Sjölund i ett brev till migrationsministern och vill att även Trelleborg som Mölndal. Sigtuna, Solna och Malmö skall undantas från att anvisas ensamkommande barn och unga.
Trelleborgs kommun har 43 000 invånare och har de senaste dagarna tagit emot över 100 ensamkommande barn och unga per dygn.
Kommunen har nu även vänt sig andra kommuner och bett om hjälp.
– Vi har via mejl frågat om de kan hjälpa oss med lokaler och personal. Läget är så ansträngt nu att de lokaler som vi har kvar inkräktar på verksamheter om vi ska erbjuda dem som boenden, berättar Agneta Sjölund.
Hittills har nästan inga barn fått lämna boendena eftersom Migrationsverket inte hinner med. De fåtal som kommit iväg för registrering har kommunen själv fått transportera till Malmö.
Under fredagen meddelade Vellinge kommun att man öppnar ett boende med 50 platser för Trelleborgs räkning. Tack vare Svedala kommun har en del platser kunnat ordnas på Sturup airport hotel.
– Vi känner oss inte helt övergivna även om läget fortfarande är mycket ansträngt fortsätter Agneta Sjölund. Vi vill att alla kommuner ska räknas som anomstkommun för esamkommande. Det kan inte vara rätt att bara för att färjorna lägger till i Trelleborg ska vi ta det här stora ansvaret på egen hand.
– Migrationsverket måste också snabba på processen med registrering så att vi får ett flöde bland våra platser.

Dagens fråga

Är du släkt med Gustaf Vasa?

Loading ... Loading ...
×