Gäddor lurar gärna i Kävlingeåns vass. Snart kan de också leka på platser som i dag är för torra. Foto: Stefan Persson
Gäddornas lek ska skyddas så att ynglen inte behöver ge sig ut i ån för tidigt.

Utgrävningar skapar nya lekplatser för gäddor

Kävlinge Flera av gäddornas lekplatser i Kävlingeån har växt igen. För att förhindra att gäddbeståndet minskar anläggs nu våtmarker där den får ån värdefulla fisken kan fortplanta sig.

– Här kan gäddynglen stå och gömma sig innan de går ut i ån, säger Annika Ekström från Ekologgruppen i Landskrona som ska genomföra anläggningsarbetet.
Vårmarkerna ska anläggas på två platser i ån. Bakom projektet står kommunen och Kävlingeåns vattenråd. Syftet är att gynna gäddbeståndet i Kävlingeån som är känd bland fiskare för att vara ett av Europas bästa gäddvatten.

Den ena våtmarken för gäddlek anläggs i den låglänta delen mellan Kävlinge och Furulund. Det är två så kallade korvsjöar, avknoppade meanderslingor som tidigare var en del av åns lopp, som tidigare fungerat som lekplatser men nu vuxit igen.
– Här översvämmas inte lika mycket som förr. Det är torrare. Därför fungerar det inte längre som lekplats. Gäddorna går inte in där längre. Nu ska vi återskapa platsen, säger Annika Ekström.
Det sker genom att att de båda korvsjöarna rensas ur och görs tillräckligt djupa så att vatten från ån kommer in i dem.
– De blir en del av flödet, men skyddat från strömmen, säger Annika Ekström.

Den andra platsen som ska rensas är vid Vikenbadet i höjd med gångbron över ån till Kävlinge.
– Här finns ett vassbälte längst med stranden som vi ska rensa så att gäddorna kan gå in och leka.
Arbetet påbörjas denna vecka och beräknas ta minst hela veckan i anspråk. Kostnaden för anläggningsarbetet beräknas landa på under 200 000 kronor.

Hur stor betydelse det kommer få för gäddbeståndet i Kävlingeån är svårt att bedöma på förhand, menar Annika Ekström.
– Det vet man aldrig. Vi får titta på det i efterhand. Här finns redan ett bra bestånd. I och med att gäddan är värdefull är det viktigt att beståndet förnyas. Det finns också ett pedagogiskt syfte, att visa att vi värnar den.
Enligt Annika Ekström har inga liknande gäddlekplatser skapats i ån tidigare.
– Det är den första jag känner till, så lite nytt är det.

Dagens fråga

Äter du kött?

  • Ja (90%, 926 Röster)
  • Nej (10%, 101 Röster)

Antal röster: 1 027

Loading ... Loading ...
×