Håkan Rodhe, stående, med Wouter de Gier, Soon Hun Yang, Rolando Castro och Johanna Lissinger, några av de tidigare studenterna. Foto: Lars Johansson
Lena Pripp-Kovac är globalt ansvarig för Ikeas miljöpåverkan och Rosman Jahja hållbarhetskommunikatör på Trelleborg AB. Båda tillhörde den första studentkullen.
Fler stipendier för de internationella studenterna är en viktig fråga, säger Lena Neij, chef för miljöinstitutet sedan 2010.

Hållbarhetsproffsen åter på startplatsen

Lund 20 år efter starten av Internationella miljöinstitutet i Lund återfinns många av de tidigare studenterna på nyckelpositioner inom näringsliv och offentlig förvaltning runt om i världen.

Just nu är cirka 200 av de totalt 800 som strömmat i genom den ettåriga tvärvetenskapliga utbildningen tillbaka för en tvådagarskonferens om hållbar utveckling – deras specialområde.
– De uppvisar en väldig bredd, både verksamhetsmässigt och geografiskt, och ett av våra stora bidrag utöver utbildningen är den vänskap som byggts upp och som skapar viktiga nätverk, konstaterar Håkan Rodhe, ansvarig för externa relationer vid institutet.

En av deltagarna vid onsdagens pressträff var Johanna Lissinger, Sveriges biträdande chefsförhandlare och delegationsledare vid FN:s klimatmöte i Paris i december. Hon tog sin examen år 2000.
– Det jag fått med mig härifrån är bland annat lagkänslan och förmågan att förstå andras utgångspunkter, säger hon.
Hon känner sig optimistisk inför det kommande klimattoppmötet:
– Även om vi inte når hela vägen i Paris blir det en bra start. Den politiska viljan att komma överens är betydligt större än vid mötet i Köpenhamn, bland annat hos USA och Kina.
Lena Pripp-Kovac som tillhörde miljöinstitutets första studentkull är nu globalt ansvarig för Ikeas miljöpåverkan.
– Här fick vi en bra bas och jag träffar många med bakgrund på miljöinstitutet under mina affärsresor, säger hon.

Rosman Jahja, hållbarhetskommunikatör på Trelleborg AB, berättar att han återkommande tar hjälp av institutets studenter för att få feedback på koncernens miljöutveckling, och Wouter de Gier, miljöansvarig för ett 50-tal asiatiska hamnar, har nyligen anlitat studenter för ett examensarbete.
Institutet, vars officiella namn är International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) har 500-600 sökande per år.
– Vi vill inte växa för fort och ha stora grupper eftersom utbildningens kvalitet är så viktig, säger Lena Neij, chef för miljöinstitutet sedan 2010.
Men institutet bedriver även omfattande distansutbildning – med 20 000 deltagare i första omgången – och har onlinekurser för gymnasister.
– En av våra viktigaste frågor just nu är fler stipendier för våra internationella studenter, säger Lena Neij.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Är du släkt med Gustaf Vasa?

Loading ... Loading ...
×