Foto: Lena Breitner/Arkiv

Stor provtagning förbereds vid Gyllins

Det var hösten 2013 om rivningsarbetena stoppades sedan höga halter av bly och bekämpningsmedlen DDT och Lindan påträffats.

Dammet tvingade rivningsarbetare att söka läkarvård för blödande ögon, och stoftet slog också hårt mot närboende.
Entreprenören ÅF Infrastructure AB har nu skickat in en provtagningsplan till miljökontoret, och ÅF poängterar att de är angelägna om att sätta igång provtagningen så fort som möjligt.

Av planen
framgår att pulver påträffades i en av huskropparna i området, och det var vid hanteringen av detta som det spreds okontrollerat i omgivningen.
Pulver och annat förorenat material samlades upp i tre containrar.
Men de lämnades sedan kvar i området i mer än ett år, i avvaktan på besked om hur det skulle hanteras.

Strax före jul tog destruktionsföretaget Sakab i Kumla hand om det sista av det material som påträffats.
”Materialet i containrarna destruerades och hanterades som farligt avfall.”
Nu är det dags att undersöka om marken har påverkats, och eftersom vindriktningen varierade under det utsatta rivningsarbetet kommer provtagningen att ske över hela fastigheten. En uppskattning visar att fastigheten rymmer cirka 10 000 ton jordmassor.

53 prover kommer att tas över hela fastigheten i den översta halvmetern av jordskiktet. Men provtagningen blir tätare på några hotspots där containrarna stod och där det enligt uppgift tvättades en grävskopa i samband med rivningen.
Även grundvattnet ska undersökas. Tre grundvattenrör ska installeras i ett triangelmönster på fastigheten.

Dagens fråga

Har du nyhetspushar aktiverade i telefonen?

Loading ... Loading ...
×