Sen mitten av januari finns en lokal för EU-migranter vid folkets hus i Malmö.

Mer pengar räddar
EU-migranters lokal

– I våra kontakter har vi har upptäckt att det finns ett behov hos EU-migranterna av daglokalen, som vi kallar Crossroads, säger Birthe Wallin, direktor på Skånes Stadsmission.
Hon har flera motiveringar till att verksamheten behövs även i fortsättningen. Dels för att ta hand om primära behov som att duscha, få mat och tvätta sina kläder.

– Här kan EU-medborgarna också få information om sina rättigheter och skyldigheter när de vistas i Sverige. Det kan vara bra att veta att de exempelvis inte kan få något socialbidrag, menar Birthe Wallin.
Genom Crossroads kan personalen också bidra till att kartlägga vilka EU-medborgarna är, varför de kommer hit, vilka behov de har och deras förhållanden i hemländerna.
– Det kan vara viktigt när man gör upp planer för stödet till gruppen. Vi kan också hjälpa till med kontakterna med olika myndigheter.
– Ett par gånger har vi stöttat folk som vill åka tillbaka och saknar ett boende i Rumänien och vi har hjälpt dem som behöver att få rätt sjukvård.


Tre personer är anställda på dagverksamheten som är öppen fyra timmar alla dagar i veckan. De har också kunskaper i rumänska och kan kommunicera med migranterna. Dessutom har man också aktiviteter på andra tider, som samtal och rådgivning.

På Sociala resursförvaltningen har man lyssnat på rapporterna från mötesplatsen och Crossroads finns med i den handlingsplan som politikerna i nämnden debatterade och klubbade i veckan.
– Alla partier var ju inte överens eftersom en del ville göra stödet mer omfattande men socialdemokraterna och moderaterna såg till att planen klubbades. Därför ska vi återkomma med ett önskemål om ett extrabidrag för dagverksamheten året ut.
– Det finns pengar till den förste juni men vi vill att Crossroads ska fortsätta året ut. Då behövs det ytterligare cirka 1, 7 miljoner kronor.
– En del av den summan handlar om lokalkostnader, förklarar Anneli Larsson, förvaltningsdirektör på Sociala resursförvaltningen.

Tanken är att göra verksamheten permanent. I början av året har bland annat Svenska kyrkan bidragit till Crossroads men det räknar inte Skånes Stadsmission med i fortsättningen. För en helårsverksamhet kan det handla om cirka 3,5 miljoner.

– Vi hoppas på långsiktiga lösningar i Malmö för att täcka behoven för EU-migranterna. Förslaget om att begränsa natthärbärget till tre månad känns inte realistiskt. Det finns alltid någon som är gravid eller sjuk som behöver sova inne, säger Birthe Wallin.
Enligt handlingsplanen ska det också finnas evakueringslokaler vid extremväder.

Dagens fråga

Twin Peaks är tillbaka. Har du saknat kultserien?

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×