Rot-pengarna behövs till nybyggande. FOTO:TT

Rot är ett slöseri

En mycket betyande del i den förmögenhetstillväxt vi haft i landet de senaste årtiondena har en koppling till de stigande bostadspriserna. Eftersom vi under mycket lång tid haft en stor och växande bostadsbrist har vi fått en osund prisutveckling på boendet, framförallt i tillväxtorter, som gjort att villaägare och bostadsrättsinnehavare blivit förmögna enbart genom att köpa sina bostäder vid rätt tidpunkt och på rätt plats.
Rot-avdraget kom till för att motverka arbetslöshet inom byggbranschen. Syftet var alltså gott men effekterna blev fel. Det har gynnat ägande av bostäder eftersom de som köpt bostaden fått sina reparationer och därmed värdestegringen subventionerad av hela skattebetalarkollektivet. Det har också gjort alla led i byggsektorn till vinnare; byggarbetare, byggföretag och byggmaterialindustrin.
För socialdemokraterna har det sannolikt varit smärtsamt att minska rot-avdraget eftersom byggfacket och dess medlemmar står partiet nära. Men de statsfinansiella kostnaderna har blivit orimliga. Därför hedrar det regeringen att den vågar ta det steget.
Det märkliga i den politiska debatt som följt är att de borgerliga allianspartierna väljer att försvara ett bibehållande av rot-avdraget. Det sker samtidigt som vi har en förödande bostadsbrist som drabbar unga, flyktingar på asylboenden och som får direkt hämmande effekter på företagen när de har svårt rekrytera personal som inte hittar någonstans att bo. Om staten har pengar att satsa på byggsektorn bör pengarna gå till att bygga nya och billiga hyreslägenheter som kan motverka den akuta bostadsbristen. Att subventionera villaägares byggande av köksöar eller bubbelbadkar är direkt stötande när det är många människor som överhuvudtaget inte har någon egen bostad att bo i. Borgerligheten måste börja tänka i bostadspolitiken och inte söka strid för stridens skull. Dessutom strid för rot som närmast är socialistisk politik.

Dagens fråga

Klagar du på kaffet på jobbet?

  • Nej (70%, 408 Röster)
  • Ja (30%, 175 Röster)

Antal röster: 583

Loading ... Loading ...
×