Flygskanning ska ta fram de bästa södertaken
berättar energirådgivare Anna Mattson

Eslövsborna alltmer nyfikna på solenergi

Elpriserna är förvisso hyfsat låga, men Anna Mattsson tror att många inser att så kanske det inte förblir för alltid.
– Det är både privatpersoner och lantbrukare som vill ha råd och tips om solcellsanläggningar och småskaliga vindkraftverk som gör att de blir självförsörjande på energi, säger Anna Mattsson.
Hon har samordnat den energi- och klimatplan som politikerna i kommunstyrelsen nyligen tillstyrkte, om än med vissa invändningar från några politiker,

En solcellspark var ett av förslagen i klimatplanen, som tagits fram i ett brett arbete bland Eslövs kommunanställda som fått lansera idéer, och fått fint genomslag: förslag blev till Solcellsparken är inte tänkt att drivas av Eslövs kommun, förklarar Anna Mattsson.
– Vi ska inte konkurrera med någon, men vi kan samla aktörerna och vara en del i den frågan.
En solcellspark kan ägas av privatpersoner. I Helsingborg ägs solcellsparken där av en ekonomisk förening. Kanske kan Kraftringen, tidigare Lunds Energi där Eslöv är en av ägarkommunerna, spela en roll.
Ett annat förslag i klimatplanen är att en så kallad solpotentialkarta tas fram.
– Då gör man en flygning och skannar av alla tak som ligger bra till för solenergi. De måste ligga i söderläge.

På Kraftringens hemsida finns en sådan redan över Lund, där man kan se solpotentialen uttryckt i olika färger, och den har blivit väldigt populär.
– Kanske kan man inte skanna hela landsbygden, men tätorten, säger Anna Mattsson.
Eslöv har redan 49 stora vindkraftverk, men i klimatplanen föreslås ytterligare kartläggning av hur vindkraften kan utvecklas.
– De bästa vindlägena är tagna till stor del, men kanske kan man satsa mer på småskalig vindkraft?
Anna Mattsson är anställd på kommunen och halva tjänsten, själva rådgivningen, finansieras av Energimyndigheten och det är många som vill ha tips.

Det har gått upp för folk att solenergin kan löna sig, inte bara ur ett klimatperspektiv utan även ekonomiskt.
– Det har hänt massor de senaste åren. En solcellsanläggning betalar sig i dag på tio år, men kan hålla 30-40 år. Det finns fortfarande anläggningar från 1970-talet som fungerar.
Anna Mattsson jämför med olika system för uppvärmning, tex värmepumpar. Där kan livslängden vara 10-15 år, och det kan i många fall ta åtta till tio år innan investeringen betalat sig.

Ett nytt skatteavdrag för de som producerar egen el infördes vid årsskiftet och det finns möjligheter även med investeringsstöd för solceller rotavdrag om man är privatperson, säger Anna Mattsson.När politikerna i kommunstyrelsen diskuterade saken blev det debatt om huruvida solcellerna i sig är miljövänliga och om de verkligen produceras under bra förhållanden.

Anna Mattssons bild är klar: Solceller är ett av de energislag som har lägst påverkan på miljön: En solcell har tjänat in den energi det tog att tillverka den på mindre än två år och den har minst 30-40 års livslängd där den producerar ren, förnybar energi.
En solcell består mest av kisel, som görs av sand. Andra metaller som tellur och indium är biprodukter vid annan brytning av guld, koppar och zink.
– Mineralbrytning för solceller är en väldigt liten del om man jämför med brytning för metaller som krävs vid tillverkning av mobiltelefoner, skärmar och tv-apparater.
Huvudsyftenamed klimatplanen, detta är andra upplagan, är att sänka Eslövs kommuns energianvändning med 20 procent räknat från basåret 2009 – samt att år 2020 ska Eslövs kommunorganisation inte använda fossila bränslen längre.

Dagens fråga

Har du nyhetspushar aktiverade i telefonen?

Loading ... Loading ...
×