Skarp registerkritik
mot Skånepolisen

”Ansvaret för de grundläggande bristerna när det gäller myndighetens organisation, instruktioner och praxis vilar på polismyndigheten och dess högsta chef, länspolismästaren. Det vilar också ett tungt ansvar på de personer som innehaft befattningen som chef för länskriminalavdelningen. Jag är mycket kritiskt också till chefen för kriminalunderrättelsetjänsten i Lund, som hade ett ansvar för att uppgiftssamlingarna byggdes upp och till den polis som byggde upp dem”, säger JO Cecilia Renfors i ett pressmeddelande. 
Det var hösten 2013 som Dagens Nyheter avslöjar att polisen i Skåne upprättat ett olagligt register där flera tusen romer fanns registrerade. De registrerade var spridda över hela landet och dokumentationen innehöll även uppgifter om barn.
Under tisdagen kom Justitieombudsmannen beslut sedan registret anmälts till myndigheten. JO riktar allvarlig kritik mot Skånepolisens agerande. I beslutet menar JO att registren fått mycket allvarliga konsekvenser. Enligt JO medförde särskilt den bristande gallringen att det byggdes upp ett mer eller mindre permanent släktregister över personer med romsk ursprung.– Ansvaret för de grundläggande bristerna när det gäller myndighetens organisation, instruktioner och praxis vilar på polismyndigheten och dess högsta chef, länspolismästaren. Det vilar också ett tungt ansvar på de personer som innehaft befattningen som chef för länskriminalavdelningen. Jag är mycket kritisk också till chefen för kriminalunderrättelsetjänsten i Lund, som hade ett ansvar för att uppgiftssamlingarna byggdes upp, och till den polis som byggde upp dem, säger JO Cecilia Renfors.

Dagens fråga

Twin Peaks är tillbaka. Har du saknat kultserien?

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×