Kerstin Brink (SD).

SD: Ta emot flickor och inte pojkar

Kerstin Brink tog upp frågan i en interpellation under måndagens fullmäktigesammanträde i Medborgarhuset. Diskussionen blev engagerad och intensiv.

Kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S) förklarade att i avtalet med Migrationsverket är det bestämt att kommunen ska ta emot pojkar och att det beror på att det är vad verket haft behov av.
Men han tror att behovet av platser snart kommer att förändras.
– Jag tror att det kan bli ganska snart eftersom det sker en stor ökning av både pojkar och flickor som söker asyl. Då gäller det att ta emot både pojkar och flickor på ett bra sätt.

Johan Andersson frågade om Sverigedemokraterna kan tänka sig att öka det totala antalet platser för ensamkommande flyktingbarn.
– Vi vill inte öka antalet platser. Vi vill att flickorna ska ha samma möjligheter som pojkarna. Flickorna är mer utsatta i alla lägen. Pojkarna tillskansar sig förmåner mycket enklare än vad flickor kan göra. Pojkarna har redan fått ett gott omhändertagande, svarade Kerstin Brink.

Hon läste högt ur FN-fakta om flickors rättigheter om barnäktenskap, könsstympning, brist på utbildning och andra former av grym behandling och diskriminering av flickor.
Ett annat argument för att ta emot en större andel flickor finns i hur Sveriges befolkning ser ut, tillade Kerstin Brink.
– Under 2015 kommer antalet män i Sverige att överstiga antalet kvinnor. Då kan det ju vara intressant att vi tar emot flickor istället.

Johan Andersson sade att han blev ”lite förundrad” över hennes resonemang.
– Du vill sätta två grupper med problem mot varandra. Båda grupperna är lika viktiga. Alla barn ska ha ett bra mottagande när de söker asyl i Sverige. Uppgifterna i FN-bloggen som du läser ur är hämtade ur ett examensarbete från juristlinjen i Göteborg 2013. I slutordet står det att Sverige är ett gott exempel när det gäller att tillgodose rättigheter enligt barnkonventionen, sade Johan Andersson,

Daniel Rhodin (FP) begärde ordet och konstaterade att alla närvarande på sammanträdet säkert vill värna om flickorna, lika mycket som om pojkarna.
– Det blir underligt om man får debatten till att vi väljer pojkar för att vi skulle favorisera dem. Faktum är att de allra flesta ensamkommande flyktingbarn är pojkar. Framförallt har vi haft behov av boende för pojkar, eftersom det kommer flest pojkar.

När Annette Linander (C) fick ordet berättade hon vad som händer med det mindre antalet flickor som i dagsläget kommer till Eslöv.
– Flickorna placeras i familjehem.
Att Eslöv redan tar emot flickor i familjehem verkar vara okänt för Kerstin Brink.
– Alla tycks känna till att det kommer flickor hit. Var finns de uppgifterna? undrade hon.

Ordföranden
svarade att informationen finns hos Barn och familj hos kommunen.

Dagens fråga

Har du ställt fram balkong- eller utemöblerna än?

Loading ... Loading ...
×