Hemtjänsten i Malmö ska få arbetskläder

Striden mot Malmö stad har pågått i flera år. Och enligt de fackliga företrädarna kommer förändringen att gynna många medlemmar.
Avsikten är att bidra till en bättre arbetsmiljö och minska smittspridningen.
Beslutet motiveras också av att det i det patientnära arbetet inom hemtjänsten finns smittrisker.
Och i domen påtalas att risken för att sprida smitta vidare minskar när anställda använder särskilda arbetskläder som inte får användas utanför jobbet.
Enligt Kommunal är domen en viktig och stor framgång.
– Vi utgår nu från att samtliga arbetsgivare tar ansvar för arbetsmiljö och smittrisk genom att tillhandahålla arbetskläder åt de anställda, skriver fackförbundet.
Efter att förvaltningsrätten avslagit begäran om gratis arbetskläder till de anställda inom hemtjänsten i Malmö gick de fackliga ombuden vidare och överklagade.
I en skrivelse till Arbetsmiljöverket krävde de att Malmö stad med hot om vite skulle föreläggas att köpa arbetskläder.
Det vill säga byxor och kortärmad tröja till personalen inom hemtjänsten.
– Smittspridning sker även då mindre känd smitta inte föreligger. Och det finns behov av arbetskläder för att förhindra sådan smitta.
I överklagan konstaterades också att bland annat Socialstyrelsen vid flera tillfällen uppmärksammat problemet med smittspridning inom äldreomsorgen.
Och då inte minst vad det gäller bakterier som är resistenta mot antibiotika.
En undersökning i samband med vinterkräksjukan visar också att smittspridningen inom kommunalt bedriven vård är avsevärt högre än inom vård hos landstinget.
– Att bara kräva skyddskläder vid känd smitta är inte tillräckligt.
När de fackliga företrädarna inte heller fick stöd hos Arbetsmiljöverket om ett vite med 400 000 kronor gick de vidare och överklagade till högre instans.
Kammarrätten konstaterar nu att förhållandena är så speciella att det med hänsyn till risken för smittspridning är motiverat att kräva särskilda arbetskläder.
-Kostnaden för arbetskläder bör därför omfattas av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.
Domstolen skickar nu ärendet i retur till Arbetsmiljöverket för vidare åtgärder.

Dagens fråga

Har du nyhetspushar aktiverade i telefonen?

Loading ... Loading ...
×