Full rulle. Arbetet med fibernätet är i full gång i Löberöd. Patrik Andersson på Teleservice skojar med Stefan Widman Allansson som var med i hembygdsföreningens fibergrupp. FOTO:TOOMAS LAAGUS
Grävmaskinisten Kim Andersson sätter ett kopplingsskåp på plats vid en av knutpunkterna i systemet.
Grävarbetena pågår för fullt i Löberöd. Teleservice har bemannat upp sin organisation för att kunna lägga i en högre växel.
En abonnentkabel som väntar på att läggas i marken.
Det går undan när Löberödsbon Pia Lindwall surfar på sin ”padda” numera. Huset som hon och hennes man bor i har nyligen anslutits till det nya fibernätet.

Nu rullar fibernätet äntligen in till byn

Strax innan jul tvingades företaget Teleservice skicka ut en ursäktande julhälsning till de Löberödsbor som väntade på att få tillgång till det supersnabba bredbandet.
Företaget hade hunnit gräva sig fram till ett 60-tal fastigheter, men det såg inte ut som att man skulle hinna koppla in någon innan året var slut.
Drömmen om att titta på Kalle Anka via fiber skulle alltså grusas.
”Detta tycker vi själva är tråkigt”, skrev Patrik Andersson, som är vice vd, i brevet.
Men nu är det nytt år och nya tider.


Företaget har tredubblat sin organisation och grävarbetena pågår i många hörn inne i Löberöd.
– Det är jättebra, säger Stefan Widman Allansson om att arbetet nu är i full gång.
Han var en del av fibergruppen som ingick i byns hembygdsförening. Han går inte och surar över att arbetet fördröjts.
– Så är väl livet. Det innebär lite motgångar och förseningar.
Att Teleservice har blivit försenade beror bland annat på skäl som företaget inte kan lastas för, menar Stefan Widman Allansson.
Istället riktar han kritik mot Eslövs kommun, som han tycker har varit långsamma med att bevilja bygglov och grävtillstånd.
Att skapa möjligheter för utbyggnad av fibernätet är ett regeringsbeslut, påpekar han. 
Men kommunen har inte ansträngt sig särskilt för att underlätta satsningen, utan istället åkt snålskjuts på hembygdsföreningens engagemang.
– Att vi driver detta i egen regi gör att kommunen slipper det ansvaret. Engagemanget i byn har underlättat för kommunen.
Utbyggnaden av fibernätet i Löberöd betyder mycket för byns framtid, menar Stefan Widman Allansson.


Att ha supersnabbt bredband gör Löberöd intressantare för inflyttning och underlättar för företagare som jobbar hemma, menar han.
– Vi står inför ett generationsskifte i byn. De nya som flyttar in har andra behov.
I de södra delarna av Löberöd bor Pia Lindwall med sin man. För en dryg vecka sedan blev deras villa inkopplad på det nya fibernätet.
– Det går mycket snabbare nu än när vi hade modem. Nu kan vi surfa i hela huset och titta på film utan att det börjar tugga, säger hon.
Flera av hennes grannar har också valt att ansluta sig. Omkring 15000 kronor fick de betala som en engångskostnad.
– Det här är något som alltid finns kvar. Det är en långsiktig investering för att hänga med, säger hon om kostnaden.
Patrik Andersson på Teleservice är belåten med att arbetet nu är igång för fullt igen.
Att grävarbetet fördröjdes under hösten berodde bland annat på regn som ställde till det, och på sena handläggningar av vissa bygglov.
Nu har man bemannat upp arbetsstyrkan och kopplar in två till tre fastigheter i byn per dag.
Han hoppas att man snart kan komma igång med att kunna koppla in sex till åtta fastigheter per dag.

Den sista april räknar han med att man anslutit alla de 190 hushåll som anmält sitt intresse från början.
Hittills har 60 till 70 procent av hushållen valt att ansluta sig. Men Patrik Andersson räknar med att fler tillkommer under resans gång.
– Det brukar ha en viss effekt när folk ser att grävarbetena har kommit igång.

Dagens fråga

Missar du ofta att äta frukost?

Loading ... Loading ...
×