”Något många vårdcentraler brottas med”

Skånskan har i flera dagar försökt få kontakt med Karin Träff Nordström, divisionschef på Skånes Universitetssjukvård och den tjänsteman som ansvarar för primärvården i Skåne. Detta med anledning av läkarkrisen på vårdcentralen i Hörby.

Men hon har inte gått att nå. Istället har vi blivit hänvisade till kommunikationsavdelningen, som sent på fredagseftermiddagen mejlade skriftliga svar från Karin Träff Nordström och verksamhetsområdeschefen Chatarina Björdal.
Ingen av dem har velat ställa upp och kommentera saken i en intervju
Karin Träff Nordström skriver att det råder stor brist på läkare i primärvården, och att några vårdcentraler – liksom Hörby – hamnat i nedåtgående spiraler.
– När någon läkare slutar blir arbetsbördan större för dem som är kvar vilket leder till att fler lämnar. Eftersom arbetsmarknaden är god är det lätt att få ett annat arbete, antingen på en annan vårdcentral, som stafettläkare eller i annan verksamhet, framhåller Karin Träff Nordström.
– Vi arbetar kontinuerligt med läkarrekrytering, men det är svårt att få tag på behörig specialistkompetens, skriver Chatarina Björdal.
Apropå vårdcentralchefen Leena Sundbergs avhopp säger hon så här:
– Hon har varit många år på vårdcentralen och ser nu att det behövs en annan verksamhetschef som kan se på verksamheten med nya ögon.
Skånskan pratade i går på telefon med Leena Sundberg. Hon satt i möte men lovade att återkomma när det var slut och ge sin syn på läkarbristen och sitt avhopp.
Men hon hörde aldrig av sig, och gick inte heller att nå senare på dagen.

Dagens fråga

Lånar du ibland böcker på biblioteket?

Loading ... Loading ...
×