Olof Lindqvist
distriktsläkare och huvudskyddsombud

Läkarna flyr från vårdcentralen i Hörby

Problemen började för två år sedan och har accelererat de senaste veckorna, berättar huvudskyddsombudet Olof Lindqvist, distriktsläkare på vårdcentralen i Hörby och ledamot i Läkarförbundet Skånes styrelse.
Arbetsbelastningen har varit så hög att flera av av läkarna har tvingats sjukskriva sig på grund av stressen.
– När en försvinner fördelas hans patienter och arbetsuppgifter på dem som är kvar. Det gör att arbetsbelastningen för dem blir ännu högre. Plötsligt så var tre av kollegorna sjukskrivna.
– Vi hoppades vi skulle få in ersättare för dem, men det fick vi inte, säger Olof Lindqvist.

Nu har sex av de ordinarie specialistläkarna sagt upp sig från sina tjänster, medan en sjunde fortfarande är sjukskriven. Sju av nio ordinarie läkare har slutat, eller kommer att sluta på vårdcentralen.
– Den ena kollegan efter den andra har sagt upp sig. Den första slutade i somras. Det har fallit ihop som ett domino. Det känns jättetråkigt. Vi har haft ett väl fungerande arbetslag innan, men nu splittras det, säger Olof Lindqvist.
Hörby vårdcentral har en grundbemanning på 7,5 heltidstjänster som specialistläkare. Till våren, när alla som har sagt upp sig har slutat, finns det bara 1,4 tjänster kvar. Det rör sig om två deltidstjänster på 60 och 80 procent.
– Vi kommer att vara utan sju ordinarie läkare, säger Olof Lindqvist, en av de läkare som blir kvar i Hörby.

Det finns även utbildningsläkare som tjänstgör på vårdcentralen, men det räcker inte på långa när för att täcka upp för avhoppen.
– Region Skåne har försökt rekrytera nya ordinarie läkare, men har inte hittat några. Det finns inte ens hyrläkare att få tag på. Ju längre man kommer från storstadsområdena, desto svårare är det att rekrytera.
– Det finns helt enkelt för få läkare för uppdraget. Grundorsaken till problemen är att fördelningen av resurserna mellan slutenvården och primärvården inte är i balans.
– Primärvårdens uppdrag i Skåne är mycket brett, samtidigt som primärvårdens resurser endast utgör cirka 16-18 procent av de totala sjukresurserna. I andra länder ser det helt annorlunda ut, till exempel i Danmark som har 40 procent av läkarna i primärvården.

Vårdcentralen i Hörby har omkring 12 000 listade patienter. På grund av läkarkrisen kan inte alla räkna med att få hjälp av läkare längre, säger Olof Lindqvist.
– Vi kan inte hjälpa alla. Vi får prioritera de mest sjuka. Resten får vi säga nej till. De blir istället hänvisade till egenvård eller fysterapeuter för en första bedömning.
Till våren kommer situationen att bli än värre, tror Olof Lindqvist.
– Det finns väldigt få läkartider för sköterskorna att boka in patienterna på. Vi möter en stor besvikelse från patienterna och jag skulle tro att vi redan har tappat en del listade patienter som har gått över till andra mottagningar.
Olof Lindqvist säger att situationen är så allvarlig att patientsäkerheten riskerar att äventyras.
– I detta stora flöde av ärenden är det svårt att göra rätt prioriteringar. Det finns rinns risk att man missar något som skulle behöva åtgärdas snabbare.
– Flera av kollegorna har sagt att de gärna skulle vilja vara kvar som läkare i Hörby, men att de är rädda för att något ska hända på grund av den höga arbetsbelastningen och att de ska missa något. De är rädda om sin läkarlegitimation.


I veckan kom beskedet att även chefen för vårcentralen i Hörby, Leena Sundberg, har sagt upp sig. Orsaken till hennes avhopp är inte känt.
Olof Lindqvist anser att Region Skåne och primärvårdsledningen nu måste agera snabbt för att vända utvecklingen i Hörby.
Personalen har redan lyft frågan med divisionsledningen vid Skånes Universitetssjukvård – som ansvarar för primärvården i Skåne – flera gånger.
– Vi diskuterar olika lösningar, och har lagt fram ett förslag om att läkarna ska ha ett begränsat uppdrag, att de ska ha maximalt 1 700 patienter per person.
– Ett par av läkarna, som har sagt upp sig, har sagt att de är beredda att stanna kvar om vi får acceptans får ett sånt upplägg. Sen får man ta in läkare utifrån för att täcka upp för resten. Vi behöver också en bra verksamhetschef på plats, som kan jobba framåt.
– Nu gäller det att rädda det som räddas kan. Att rädda kvar två av de ordinarie läkarna hade betytt väldigt mycket bara det. 
– Målet är att jobba vidare och behålla vårdcentralen i Hörby och få den på fötter igen, förklarar Olof Lindqvist.

Den senaste tidens utveckling är väldigt oroväckande. Det behövs krafttag för att kunna fortsätta, menar han.
Finns det risk att läkarmottagningen på vårdcentralen kanske måste stängas som en yttersta konsekvens av läkarbristen?
– Risken finns om man inte får in fler läkare. Det blir i längden helt omöjligt att klara uppdraget med så få läkare, säger Olof Lindqvist.

Dagens fråga

Lånar du ibland böcker på biblioteket?

Loading ... Loading ...
×