Slut på Hägglund-eran

När nu Hägglund har meddelat att han avgår är frågan om Kristdemokraternas framtid öppen. Hägglund har varit en av pelarna som höll upp KD:s hus, i alla fall sedan början av nittiotalet. Någon röst har menat att han inte varit lika karismatisk som Alf Svensson. Dock har värdeförskjutningen sedan Svensson-tiden varit så omfattande att det är frågan om en Alf Svensson hade fått möjlighet att leda KD i dag. En annan, mer given kritik är att det inte gått särskilt bra för KD i valen. Men med tanke på socialkonservatismens svaga ställning inom svensk politik kan man också fråga sig om partiet inte istället hade åkt ur riksdagen om inte Hägglund varit partiledare.
Han menade under presskonferensen om sin avgång att arvet han lämnade efter sig som var förändringen av fastighetsskatten och allianssamarbetet. Man kan också peka på att KD under hans ledarskap har utvecklats och kommit ifatt samtidens värderingar, till exempel i Hbtq- och jämställdhetsfrågor. Att han varit viktig för sammanhållningen inom alliansen är otvivelaktigt. Liksom Center- och i viss mån Folkpartiledarna har han satt alliansen och regeringssamarbete före sitt parti i många frågor. Eller Sverige före Kristdemokraterna om man vill formulera sig mer pompöst.
Det är klokt att som Hägglund säger ge partiet tid att finna sig under en ny ledare innan nästa val och kanske också lyckas hitta en tydligare profil med frågor som väljarna på ett mer självklart sätt kan förknippa med KD.
Kommer Kristdemokraterna att gå längre åt det socialkonservativa hållet med en ny ledare? Det politiska landskapet har ritats om under senare år så att åsikter längre ut på både vänster- och högerkanten får utrymme. Frågan är dels om det finns väljarstöd för det och dels för om man då hamnar i konkurrenssituation med Sverigedemokraterna, som har försökt att komplettera invandringsmotståndet med socialkonservatism, som i förslag om strängare abortlagstiftning, som deras kvinnoförbund driver.
Kanske kan och bör Kristdemokraterna i framtiden komma ifrån principen med ledare som sitter på posten såpass länge att de ”blir partiet”. Det blir med den metoden alltför stora frågetecken kring framtiden när de lämnar. Hägglund har dock säkert rätt i att förändringen är bra för KD. Kan man inte uppbåda en kandidat som kan förnya partiet bland de talanger som finns har man ändå ingen framtid. Hägglund är en skicklig politiker, men har under senare år tappat något av den gnista han hade i början av partiledarskapet. Det är rimligt efter elva års slit. Politiken är en ganska grym arbetsgivare.  
Förlusten kommer att märkas i det politiska landskapet även på ett annat sätt än en eventuell ny riktning för KD. Humorn och värmen som Hägglund stod för, även för de som inte sympatiserade med hans åsikter, kommer att lämna ett tomrum efter sig. Humor är underskattat inom politiken, särskilt i Sverige. Utan humor, ingen självdistans. Utan självdistans blir man en sämre politiker.
Om man ska spekulera i möjliga efterträdare är sannolikt journalisten och numera Europaparlamentarikern Lars Adaktusson en bra kandidat. Inte bara har han lyckats bryta mönstret och göra en bra valrörelse, han har heller inte lika mycket bagage som de som var inblandade i maktstriden mellan Hägglund och utmanaren Mats Odell. Även partisekreteraren Acko Anckarberg är en möjlig efterträdare. Hon lär ha stort stöd internt. Liberaler bör hoppas på Caroline Szyber.

Dagens fråga

Lider du av någon fobi?

Loading ... Loading ...

Tv

×