Förra gången politikerna sa ja till ett vindkraftverk i södra Malmö revs besluitet upp av länstyrelsen och mark- och mijödomstolen. Men Eons verk ska inte ligga i ett lika känsligt område motiverar man. I llustration Eon Wind Sweden

Nytt vindkraftverk i Klagstorp

Den här gången är det Eon Wind Sweden som sökt och nu fått bygglov för ett vindkraftverk mellan Västra Klagstorp och trafikplats Petersborg.
Verket ska bli 105 meter högt från marken till navet och 150 meter upp till yttersta vingspetsen och boende i området har varit oroliga för buller och skuggor från de roterande vingarna. Men den oron är obefogad, tycker tjänstemännen som utrett ansökan om bygglov.

Dessutom ska verket få utrustning som minimerar skuggor och det finns också möjlighet att reglera bullerstörningar ”om sådana trots allt skulle uppstå.”
Nyligen sa mark- och miljödomstolen nej till ett annat vindkraftverk inte långt från den plats som nu är aktuell. Men den här placeringen är inte alls lika känslig, tycker tjänstemännen.

”Den tidigare placeringen låg längre ut på landsbygden, inklämd mellan två kyrkbyar /Tygelsjö och Hököpinge) och ett flertal gravhögar. Det nu aktuella området är redan starkt påverkat av både motorvägar och storstadsområdet som gör sig påmint i norr.”

Men politikerna var inte eniga. M efterlyste verk på mer avlägsna platser och fler verk samlade på ett ställe.
– Men översiktsplanen är tydlig, den här delen av kommunen är ett lämpligt ställe för vindkraft. Och vi har för avsikt att etablera fler verk så här nära motorvägen, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Karolina Skog (MP).

Dagens fråga

Har du nyhetspushar aktiverade i telefonen?

Loading ... Loading ...
×