Försvarsmakten stoppar utbyggnad

Tiotalet tomter med möjligheten att bygga enplanshus utmed Åkervägen i Harlösa.
En husrad parallellt med den äldre bebyggelsen på andra sidan vägen, ytterst i samhället och med Revingeheds militära övningsfält som närmsta granne.
Det är också här det nu har uppstått problem.

Försvarsmakten säger nämligen stopp till Eslövs kommuns utbyggnadsplaner för Harlösa redan i det tidiga planarbetet.
– Man hävdar riksintresse för området och menar att bullret från skjutövningar på Revingehed och Björka kan störa de boende som i framtiden kommer att bygga här, säger kommunalråd Johan Andersson (S).

Försvaret menar i sitt yttrande att man på övningsområdena skjuter såväl vardagar som helger och under både dagtid, kvällstid och nattetid.
”Byggnation inom aktuellt område är således inte lämplig” skriver man.

Det finns möjlighet att driva ärendet vidare men utsikterna för kommunen att få igenom sin plan, när motargumentet är riksintresse, är mycket små.
– Då är det bättre att försöka föra en dialog. Att tillsammans hitta en lösning för Harlösa, säger Johan Andersson och jämför med situationen invid Kabusa skjutfält där militären stoppade Ystad kommuns byggplaner i tiotalet år innan man till slut kom överens.

Det nya området invid Åkervägen skulle bara legat femtiotalet meter närmre skjutfältet än den befintliga bebyggelsen – men det är vid just nybyggnation som berörda har möjlighet att yttra sig. Försvarsmakten har helt enkelt tagit vara på sin möjlighet att slippa ta ansvar för framtida klagomål kring buller från övningsfältet.
Varför tänkte man inte på det här från kommunens sida från början?
– Det har byggts i närheten av det här området tidigare utan att det varit några problem. Vi visste helt enkelt inte att de här synpunkterna fanns innan samrådet, säger Johan Andersson.

Harlösaborna har länge kämpat för möjligheten att bygga ut byn.
Orten har alla förutsättningar att växa, hävdar byalaget, som vill se förbättrade möjligheter att bo kvar på orten när villan med stor trädgård måste säljas, när ungdomar flyttar hemifrån eller när små familjer flyttar in.
För några år sedan byggde kommunala bostadsbolaget Ebo om den gamla förskolan till marklägenheter och just nu pågår bygget av ett lägenhetshus vid biblioteket. Bostäderna här förväntas få hyresgäster snabbt.

Tomterna i byn är dessutom bara en handfull till antalet och arbetet med att hitta plats för fler har dragits i långbänk under många år.
Just därför såg många bybor fram emot planarbetet som på sikt skulle leda till ett tiotal tomter invid Åkervägen.
Nu blir det ingenting med det.
Kommunen valde i tisdags, under ett möte för kommunstyrelsens arbetsutskott, att avbryta arbetet.
– Jag menar fortfarande att det är viktigt för våra byar att de ges möjligheten att växa. Vi kommer också att arbeta vidare med att hitta möjligheter för Harlösa i den nya översiktsplanen, avslutar Johan Andersson.

Nyhetsbrev

×