Åsikterna om vindkraftsutbyggnaden i Hörby kommun fortsätter att engagera kommuninvånarna och politikerna. Arkivbild

Fortsatt strid om vindkraftsplanerna

Det är nya vindkraftverk på gång både vid Fjällmossen, där fem verk kan komma att byggas, och vid Östra Sallerup och Ulatofta, där det kan bli två verk. De sistnämnda har en oenig miljönämnd redan sagt ja till.
Samtidigt har det nya styrdokumentet om vindkraftsutbyggnaden i kommunen, det tematiska tillägget, dragits i långbänk. Ärendet har utretts i flera år utan att något slutförslag har presenterats.
Men det hindrar inte exploatörerna och kommunen från att hänvisa till tillägget i sina ansökningar. Något som Stefan Borg har reagerat mot.
– Det tematiska tillägget används till att förespråka och genomdriva en storskalig utbyggnad av vindkraften på Linderödsåsen. Hur kan det komma sig att vi förtroendevalda politiker, som har det yttersta ansvaret i denna frågan ännu inte har fått ta ställning till vindkraftsutbyggnaden i Hörby kommun? skriver Stefan Borg i en enkel fråga till kommunstyrelsens förre ordförande Lars Ahlkvist (M).
Lars Ahlkvist har svarat på inlägget och erinrar i sitt svar om att kommunfullmäktige faktiskt har tagit ställning till en vindkraftspolicy för några år sedan. I denna anges var det är lämpligt och mindre lämpligt med vindkraft i kommunen.
– Denna policy har dock en betydligt svagare förankring än ett tillägg i översiktsplanen. För att vara ett hinder vid en prövning i kommunens myndighetsnämnder måste de begränsningar som tas in i planen stå i överensstämmelse med gällande regler och vara sakligt grundade, betonar Lars Ahlkvist.

Att det tematiska tillägget, eller vindbruksplanen, har dragit ut på tiden beror på att den kan behandlas först när hela samråds- och utställningsprocessen är färdig.
– Som bekant har en stor mängd yttranden lämnats in, liksom önskemål att integrera tillägget om vindkraft i själva översiktsplanen. Därmed kan fullmäktige inte ta ställning, eftersom ärendet inte är färdigberett så som krävs för att en översiktsplan ska kunna antas, skriver Lars Ahlkvist i sitt svar, som han redogjorde för i fullmäktige strax före jul.

Dagens fråga

Har du nyhetspushar aktiverade i telefonen?

Loading ... Loading ...
×