Prästgårdsparken med Karl XI:s stenar restaureras. Föreningen Jöns Henriksson Minne
med Eva Grip
Stefan Wrang
ordförande Göran Börjesson och Ann-Sofie Haraldsson håller i trådarna.
Stefan Wrang är arkeolog och medlem i föreningen Jöns Henrikssons Minne
som ligger bakom arbetet med restaureringen.
Prästgårdsparken med Karl XI:s stenar restaureras.
Parken är fem hektar stor och indelad i fyra kvarter.
Ann-Sofie Haraldsson och Stefan Wrang i Jöns Henrikssons Minne promenerar över en av de nya broarna över kanalerna i parken.

Nu återfår parken sin gamla glans

Den danske prästen Jöns Henriksson lät bygga en storslagen parkanläggning nära kyrkan i Östra Sallerup på 1600-talet. Efter hans död 1689 växte parken igen och föll mer eller mindre i glömska.
Det var först 300 år senare som folk i bygden åter började intressera sig för den vid det laget rejält förfallna parkanläggningen.

Föreningen Jöns Henrikssons Minne bildades och medlemmarna började i slutet av 1990-talet röja upp i området.
Arbetet har nyligen tagit ny fart. Sedan ett par år pågår den hittills mest genomgripande upprustningen i parken.
Ett stort antal träd har huggits ner för att öka ljusinsläppet och förbättra sikten. Kanalerna är nyrensade efter att ha varit igenmyllade och nya broar och spänger har byggts för att gör det lättare för besökare att ta sig fram i området.

Sakta håller Prästgårdsparken på att återfå sin forna glans.
Detta tack vare ett stort ideellt engagemang från Jöns Henrikssons Minne och med hjälp av bidrag från länsstyrelsen.
– Vi följer den åtgärdsplan som togs fram 2009 av Regionmuseet på länsstyrelsens uppdrag. Det känns skönt att ha den i ryggen så att vi vet att vi gör rätt, säger Göran Börjesson, ordförande i Jöns Henrikssons Minne.

Några av eldsjälarna i föreningen tar med SkD på en promenad i parken.
Turen går från kungahyllningen i parkens sydvästra del – där utlagda stenar på marken bildar de latinska orden ”Carolvs XI Monarcha Sveciae” – till stensättningen i form av en kompassros i sydost och fiskdammarna och Lustholmen i norr. Det är just stenformationerna som gör parken så spektakulär och att den klassas som riksintresse, förklarar Eva Grip, medlem i Jöns Henrikssons Minne och projektledare för landsbygdsutvecklingsprojektet Hotspot Kölleröd.

– Det här sätter verkligen fantasin rörelse. Det handlar om vardagslivet i denna bygden på 1600-talet, men mitt i alltihop möter man också en enorm uppfinningsrikedom, säger Eva Grip.
Prästgårdsparken har ett stort kulturhistoriskt värde, enligt Stefan Wrang, arkeolog och styrelseledamot i Jöns Henrikssons Minne. Det finns bara ett fåtal bevarade renässansparker i hela Europa.

– Den har varit orörd nästan sedan tillkomsttiden, till skillnad från många andra parker, och det gör att det är en kulturlämning som nästan saknar motsvarighet. Det är verkligen något att vara stolt över. Parken har också blivit allt mer känd, tack var en effektiv marknadsföring, säger Stefan Wrang.
Renoveringen fortsätter nästa år. Nya bidragsansökningar har skickats in till länsstyrelsen och planeringen är redan i full gång för arbetet som ska göras.

– Det finns alltid saker att rensa och plocka bort, till exempel att rensa fram och synliggöra installationerna runt stenarna.
– Nästa steg är att fortsätta rensningen av fångstdiket vid fiskdammarna och röja upp kanalerna. Tanken är även att området ska handikappanpassas. Det det ska finnas permanenta spänger och gångbroar och bänkar att sitta på, fortsätter Stefan Wrang.
När blir arbetet klart?
– Klara blir vi nog aldrig. Det här är ett löpande arbete och det kommer till nya saker hela tiden, säger Ann-Sofie Haraldsson, sekreterare i föreningen.

Dagens fråga

Tycker du att årets Malmöfestival har varit bästa hitills?

Loading ... Loading ...
×