Kommunfullmäktige inledde mötet redan klockan 08.30 och det blev en lång dag. Foto: Lars Johansson

Sverigedemokraterna stoppade skattehöjning

Sedan Sverigedemokraternas egna förslag fallit röstade partiet gång på gång på alliansens och FNL:s förslag som därmed fick majoritet. Följden är bland annat att satsningarna på Folkparken kan utebli och att spårvägsprojektet försenas.
– Vad gäller spårvägen har vi jobbat blocköverskridande i många år men nu sviker alliansen ingångna överenskommelser för att få FNL:s stöd för sin budget.
– Det är svagt, sade kommunstyrelseordförande Anders Almgren (S), som blev allt mer irriterad medan dagen gick.
När budgeten och ekonomi- och verksamhetsplanen tidigare togs upp i kommunstyrelsen valde SD att i alla delar utom en, övergripande och mål och strategier, lägga ned sina röster men nu blev situationen annorlunda.

Det första delärendet gällde just dessa frågor och här gick alliansens förslag i genom utan votering sedan SD gjort klart att partiet, precis som i KS, stödde alliansen.
Oppositionsledaren Christer Wallin (M) hävdade att alliansen hade med samma frågor som de rödgrönrosa.
Men Anders Almgren (S) ansåg att alliansens ambitioner var för låga och Emma Berginger (MP) talade om ”luddighet” hos de borgerliga, främst i klimatfrågorna.


I nästa delfråga, politisk ledning, valde SD dock att lägga ned rösterna när det blev votering – de har fem – och då räckte då rödgrönrosas 31 mandat, av de totalt 65.
Men därefter följde en rad voteringsnederlag för de fyra styrande partierna.
Det gällde bland annat punkten kommunkontor, men satsningar där på Botan och Vattenhallen fanns också i alliansbudgeten.
Däremotförsvann friskvårdstimmen för kommunanställda och vissa miljöstrategiska satsningar.
Nästa punkt gällde servicenämnden och även här vann alliansen voteringen efter SD-stöd. Det betyder bland annat att styrets kulturhussatsning, inklusive folkparksbyggnaden, faller.
Här blev det även diskussion om hur servicenämnden kan få bättre och tidigare insyn i stora projekt, för att undvika fördyringar av typ Högevallsbadet, och här fanns samsyn.
Också i voteringen om byggnadsnämnden blev det nederlag för de rödgrönrosa. Därmed försvann satsningarna på förtätningsstrategi, och program för ökat bostadsbyggande respektive stadsdelsutveckling.
– Med strategier och helhetssyn skulle vi kunna undvika framtida uppslitande debatter, betonade Björn Abelson (S).
För miljönämnden hade styret och alliansen ett gemensamt förslag och här blev diskussionen kort.
Lars V Andersson (C) väckte frågan om den miljöstrategiska avdelningens framtid.
Den hör nu till kommunkontoret men han ansåg en knytning till miljöförvaltningen skulle innebära bättre resursutnyttjande.

Beslutet om tekniska nämnden delades upp i tre: spårvägen, övriga investeringar och driften. På den sistnämnda punkten lade SD ned rösterna, så att de rödgrönarosa vann omröstningen, men övrigt fick alliansen SD-stöd.
Det innebärbland annat att de 100 miljonerna till spårvägen 2015 senareläggs medan ytterligare utredningar genomförs.
– Ett misstag som kan äventyra nya arbetstillfällen och utbyggnaden av Brunnshög, ansåg Björn Abelson (S).
Christer Wallin (M) hävdade däremot att arbetet ändå inte skulle hinna komma i gång under nästa år.
I socialnämnden i övrigt segrade alliansens förslag, liksom i kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och barn- och skolnämnderna.

Anders Almgren (S) valde i det läget att föreslå oförändrad skattesats och istället blicka framåt.
– Lund måste styras och jag tror att vi alla har lärt något av denna dag. Inför nästa år har vi mycket att vinna på att arbeta igenom detta på ett bättre sätt, sade han.

Dagens fråga

Twin Peaks är tillbaka. Har du saknat kultserien?

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×