Inget budgetförslag från SD inför nästa år

– Ni fick 2 801 röster, men tar inte någon som helst ställning i något. Det är dags att börja tala om sverigedemokraternas ställningstaganden i den kommunala politiken. Politik är också att ta ansvar.
Ingen i Sverigedemokraterna gick upp i talarstolen för att bemöta kritiken.
Till Skånskan försvarar partiets ordförande Christoffer Jönsson den uteblivna budgeten med politisk oerfarenhet.
– Vi är en ny grupp. Först måste vi sätta oss in i politiken och kommunen. Så vi väntar med att göra en budget till nästa år.
Christoffer Jönsson säger att partiets ledamöter, fem av dem nya i politiken, vill se och lära innan de presenterar en egen budget.
– Vi vill se hur det går till och få mer kött på benen.
Budgetdebatten blev en relativt kort historia utan större meningsskiljaktigheter. Socialdemokraterna ville höja skatten med 50 öre och ge socialnämnden och bildningsnämnden elva respektive tjugo miljoner kronor nästa år.
Pengarna till socialnämnden skulle gå till att bland annat få bort delade turer och minska timanställningar inom äldreomsorgen och öka det förebyggande arbetet mot droger.
– Det finns en oro för drogen spice.


Vi vill främja det förebyggande arbetet mellan polis, skola, kommun och föräldrar, sa Catrin Tufvesson, blivande S-kommunalråd.
S ville också anställa en fältsekreterare som arbetar med ungdomarna över kommungränsen och stärka
Men socialnämndens ordförande Annsofi Turesson såg inget skäl att ge mer pengar. Hon hänvisade bland annat till att det finns karriärvägar för vård- och omsorgsanställda som möter både behovet av fler händer och ökad kompetens inom omsorgen.
Inte heller bildningsnämndens ordförande Leif Skytte (M) ansåg att hans nämnd behövde de ytterligare tjugo miljoner kronor, pengar som S ville skjuta till för att bland annat öka personaltätheten inom skola och förskola. Han hänvisade till löften från regeringen om mer pengar till kommunerna för samma syfte.
I kraft av egen majoritet avslog den nya femklövern (M, FP, C, MP och KD) samtliga socialdemokratiska yrkanden. Även Sverigedemokraterna röstade mot S-förslagen, vilket innebär att kommunskatten även nästa år blir 18:51 kronor.
Femklövern presenterade tre direktiv, krav från Miljöpartiet för att ingå i samarbetet, som samtliga gick igenom. En övergripande trafikstrategi för kommunen, att sätta kultur- och fritidsfrågor i fokus och utreda behovet av att öka personaltätheten i förskola och skola. Samtliga direktiv gick igenom.

Dagens fråga

Twin Peaks är tillbaka. Har du saknat kultserien?

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×