Polisens utredare hårdsatsar med att komma ikapp med utredningarna som hamnat efter pga. alla grova brott som skett i regionen.

2 000 brott väntar på polisutredning

– I bland hinner man inte riktigt reflektera över vad som är viktigt att ta med sig från en brottsplats. Men efter det här utredningsprojektet hoppas jag att erfarenheterna blir som en checklista att använda sig av i skarpt läge.

Det säger polisassistent Anders Jacobsson, en av polisens fem projektutredare i Ystad, och syftar på vikten av att ta saker i beslag, att på olika sätt dokumentera en brottsplats liksom att förhöra vittnen på plats innan minnet sviker.
– Genom utredningsarbetet har jag fått en ännu större förståelse för bevisvärdet. Vissa saker går inte att återskapa senare av utredare.

Under handledning av Carita Gervard ligger fokus på de många ärenden som blivit liggande när polisdistrikt Södra Skåne varit underbemannat på utredningssidan, parallellt hanterat fyra mordutredningar tillsammans med alla akuta ärenden som ständigt är en del av polisens vardag.
– Jag hade i förra veckan 35 utredningar igång. Nu är antalet nere i tjugo, berättar Anders Jacobsson.
Carita Gervard, inre polisbefäl vid kriminaljouren i Ystad, har 25 år i yrket. Åtta av dem som just utredare. Inom projektet är hon förundersökningsledare i de ärende som inte leds av en åklagare. Hon är även den som coachar poliserna som alla har olika många års erfarenhet i yrket.

Sedan starten i september har gruppen hållt 352 förhör, ett femtiotal ärenden är nu utredningar på väg mot ett åtal samtidigt som ett sextiotal ärenden har lagts ner.
– Min uppgift är att stötta och vägleda. Jag ska också tidigt vara den som ser när det inte finns någon framgångsfaktor i ett ärende. Vi måste helt enkelt lägga krutet på rätt ärenden och släppa dem där vi inte kommer vidare, säger Carita Gervard.


Utredningsgruppen har bildats för att under sex månader hantera vad polisen kallar mängdbrottsutredningar. Vardagsbrott som stölder, inbrott, olovlig körning, bedrägerier. I Ystad liksom i polisområde Söderslätt har man valt att utforma det nationella direktivet att prioritera mängdbrotten som ett utbildningsprojekt. Poliser i yttre tjänst får på så sätt en kompetenshöjning samtidigt som antalet väntande utredningar avverkats.
– Tyvärr är det en resursfråga. Vi har för få utredare i vårt område och då blir många utredningar liggande. Därför vilar mycket på den här gruppen, säger Carita Gervard.

Vad som händer i mars när projektet avslutas blir en fråga för framtiden.
Carita Gervard konstaterar att det inte blivit så mycket av just mängdbrottsutredningar eftersom utredningsgruppen fått hugga tag i det akuta och prioriterade arbetet som har en tidsfrist. Som bland annat ungdomsärenden med misstänkta 15-18 åringar eller hanteringen av frihetsberövade som eventuellt ska anhållas och senare häktas inom totalt 92 timmar.

Sedan starten i september har i stället flera grövre brott hamnat på utredningsgruppens bord. Marcus Åkesson fick så sent som förra helgen frihetsberövandet i samband med ett misstänkt mordförsök på en kvinna på sitt bord. Den här dagen är det häktningsförhandling och brottsrubriceringen har sänkts till grov misshandel.

Polisassistent Claes Rehn har tillsammans med kollegan Tom Svensson till exempel svarat för den omfattande utredningen av det uppmärksammade grova åldringsrånet i en 77-årings bostad i Lövestad. 19-åringen som är misstänkt för dådet står den här dagen åtalad i Ystads tingsrätt och poliserna kommer att vara på plats när första rättegångsdagen inleds.


– Det har varit en lång process som inkluderat begäran om husrannsakan och flera tekniska undersökningar. Att ansvara för utredningen och hålla alla förhör har verkligen varit lärorikt. Vi har verkligen fått insikt i vad som är viktigt att ta fasta på, från att en person grips på platsen, till att vi har en färdigställd utredning som leder till ett åtal, säger Claes Rehn.

Nu ser han med intresse fram emot vad åklagaren kommer att ta fasta på i utredningen, vilka detaljer som väger tyngst. Men även hur försvaret väljer att använda utredningen menar han är lärorikt.
Tom Svensson sammanfattar:
– Det viktigt att förstå att utredningsarbetet måste får ta tid för att det ska bli bra. Det är viktigt för målsägaren, men även för den misstänkte om det visar sig att vi får fram uppgifter som faktiskt kan visa på att gärningsmannen är oskyldig.

Dagens fråga

Missar du ofta att äta frukost?

Loading ... Loading ...
×