Utslagsröst klarade skattehöjningen

I ett delärende, som gällde de övergripande målen, led styret nederlag sedan SD röstat med alliansen men i övrigt gick de rödgrönrosa förslagen för de olika nämnderna i genom, i samtliga fall utom ett utan votering.
– Jag är nöjd men vill inte spekulera kring hur det kommer att gå i fullmäktige, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S).

När budgetarna för de olika nämnderna och styrelserna behandlades yrkades det på votering i endast ett fall, gällande den politiska ledningen, och även då lade SD ned sin röst så att ordföranden fällde avgörandet till de rödgrönrosas fördel.
De styrande partierna S, MP, V och Fi har tillsammans sex platser i kommunstyrelsen och alliansen lika många, inklusive nya FNL som vid tisdagens samtliga voteringar gick med alliansen.

Sverigedemokraterna har endast en plats, men avgörande inflytande när blocken står emot varandra.
Skattehöjningen ger 36 miljoner som de rödgrönrosa vill satsa på skola och utbildning, socialtjänst samt vård och omsorg.
Dessutom blir utdelningen från delägda energikoncernen Kraftringen 20 miljoner högre än vad som tidigare beräknats och dessa pengar vill de styrande satsa på bland annat hållbar omställning, gröna jobb, ökat bostadsbyggande samt kultur och fritid.

– Det innebär en bra budget som innebär hushållning men ändå stora satsningar, trots att skattehöjningen är lägre än vad något enskilt parti bland oss fyra ursprungligen föreslog, säger Anders Almgren.
Vad gäller de övergripande målen ska de fyra partierna ha en ny diskussion om hur de kan hanteras efter nederlaget.
– Här har vi högre ambitioner än alliansen och det gäller bland annat hållbar utveckling, näringslivssatsningar och samarbetet med universitet, säger Anders Almgren.

Även Miljöpartiets kommunalråd Emma Berginger ser kommunstyrelsebesluten som en i huvudsak positiv indikation.
– Nu finns inte mycket mer att göra än att avvakta fullmäktigebesluten, men med tanke på de stora behoven är det viktigt att vi får i genom våra förslag, säger hon.
Alliansens budgetförslag, liksom SD:s, presenterades just före kommunstyrelsemötet och därför ajournerades sammanträdet när det just inletts.
– Det är en ovanlig åtgärd, men det måste finnas en chans att läsa in sig, säger Anders Almgren.

Den borgerliga alliansen presenterade sitt budgetförslag för pressen två timmar före KS-sammanträdet.
Här görs bedömningen att intäkterna 2015 blir 40 miljoner högre, utan någon skattehöjning. Förutom större utdelning från Kraftringen förutses i alliansbudgeten ökad skattekraft hos Lundaborna.
– I grunden skiljer den sig inte så väldigt mycket från det budgetförslag som de rödgröna partierna tidigare lagt fram, reflekterade Moderaternas kommunalråd Christer Wallin.

Christer Wallin förefaller också se goda möjligheter till samarbeten när han påpekar att man ju faktiskt är överens om hur mer än 99 procent av pengarna ska användas.

Dagens fråga

Twin Peaks är tillbaka. Har du saknat kultserien?

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×