nu är striden igång i en andra omgång om Eon ska få ersätta verket med ett nytt och större. Foto: Claes Hall
Gamla Boel – nu är striden i gång i en andra omgång om Eon ska få ersätta verket med ett nytt och större.8 Foto: Claes Hall.

Eon får byta ut Boel

Det handlar om Eons vindkraftverk Boel, som snurrat i Norra hamnen sedan 2001. Men det var när Eon ville byta ut – uppgradera – Boel mot ett nytt och bättre verk och större verk som man reagerade på hamnbolaget, med kontor i närheten.

På Copenhagen Malmo Port, CMP, gillade man inte alls idén om att få ett betydligt högre vindkraftverk inpå knuten och kämpade emot ända upp till högsta instans – Mark- och miljööverdomstolen – utan att få rätt.

”Vindkraftverk ger upphov till en roterande skugga som rör sig snabbt och kan skapa irritation för de som utsätts för störningen. Rörliga skuggor på en vägg inomhus kan efter en tid ge stressreaktionen”, skrev bolagets jurister, och påpekade att hamnbolagets kontors- och personalbyggnad bara ligger 270 meter från det nuvarande verket.

Däremot slog
instansen under fast vilka bullernivåer som ska gälla. Därför börjar ärendet nu om från början. Stadsbyggnadsnämndens politiker hade inga invändningar mot Eons planer – en ökning av höjden med 30 meter inte är så farligt, tyckte de, och tyckte inte heller att det kommer att påverka landskapsbilden så mycket.

Dessutom, påpekade man, lovar Eon att ta hänsyn till buller, skuggning och eventuell iskastning från vingarna.
Beslutet överklagades av CMP – och av ”kommunen”. Fastighetskontoret och politikerna i tekniska nämnden håller inte med kollegorna i stadsbyggnadsnämnden utan befarar att ett nytt vindkraftverk kan störa utbyggnaden i Norra hamnen.

Nu har första
överklagningsinstans, länsstyrelsen, sagt sitt: Och det blir avslag. Länsstyrelsen lutar sig till största delen mot det tidigare beslutet i mark- och miljödomstolen, och tycker inte att byggandet av ett nytt vindkraftverk där det gamla står är något hinder för att utveckla hamnverksamheten.

Kommunen äger ju själv marken och kan planera och disponera den på ett sätt som inte äventyrar möjligheten att driva och utveckla hamnen, skriver länsstyrelsen bland annat i sitt beslut.

Dagens fråga

Missar du ofta att äta frukost?

Loading ... Loading ...
×