Anders Almgren (S)

MP får åtta och V tre ordförandeposter

Det står klart sedan den nya rödgrönrosa koalitionen nu presenterat sin valtekniska samverkan.
Det minsta partiet av de fyra, Feministiskt initiativ med bara två fullmäktigemandat, får inga ordförandeposter men en ordinarie ledamot i socialnämnden och en i kommunrevisionen.

Dessutom får partiet en ersättarplats i vardera nio nämnder och styrelser.
Uppdragsfördelningen innebär också att de övriga tre partierna alla får ordinarie ledamöter i samtliga nämnder och styrelser, utom några av de allra minsta där V eller MP bara har ersättarposter.
Socialdemokraterna med 15 av koalitionens 31 mandat får elva ordförandeposter, inklusive de båda tyngsta – i kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen.

Fullmäktige och kommunstyrelsen är redan i gång och här är också alla ledamöter valda.
Kommunfullmäktiges presidium består av ordförande Lennart Prytz (S), vice ordförande Christina Sjöström (MP) och andre vice ordförande Holger Radner (FP).
Ordförande i kommunstyrelsen är Anders Almgren (S) medan Emma Berginger (MP) är vice ordförande och Christer Wallin (M) andre vice.

Ledamöter i styrelser och nämnder väljs först vid kommunfullmäktigemötet den 18 december, för tillträde vid årsskiftet, och partierna har ännu inte presenterat sina namn.
De rödgrönrosa får egen majoritet i alla nämnder och styrelser utom i kommunstyrelsen, barn- och skolnämnd Lunds stad och kommunrevisionen.

Dessa tre är så stora att får SD en plats och blir vågmästare, liksom i fullmäktige där partiet har fem mandat mot de rödgrönrosas 31 och fempartialliansens 29.
Vänsterpartiet får ordförandeposten i socialnämnden, överförmyndarnämnden och arbetsgivarutskottet medan Miljöpartiet ska leda tekniska nämnden, utbildningsnämnden, miljönämnden, servicenämnden, renhållningsstyrelsen, valnämnden, miljö- och hälsoutskottet och Kraftringen AB.

Utöver kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har Socialdemokraterna ordförandeuppdraget i byggnadsnämnden, de båda skolnämnderna, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, kommunrevisionen, LKF, LKP AB och Arenabolaget.
Socialdemokrater blir dessutom vice ordförande i sex nämnder och styrelser, miljöpartister i sju och vänsterpartister i tre.

Dagens fråga

Har du ställt fram balkong- eller utemöblerna än?

Loading ... Loading ...
×