Hjärnblödning efter läkarbrist på SUS

I juni i somras inkom en 94-årig kvinna till akuten på Skånes universitetssjukhus i Malmö efter att ha slagit i huvudet. Läkarundersökningen avbröts vid flera tillfällen för att läkaren behövde ta hand om andra akuta fall.

Kvinnans bula behandlades och hon fick efter några timmars observation återvända hem. Detta trots att blodprov visade att hon hade förhöjd blödningsrisk samt att riktlinjerna säger att patienter över 65 år med skallskador skall genomgå en röntgenundersökning av hjärnan.

Dagen efter återkom kvinnan till akuten och en röntgenundersökning visade på en stor hjärnblödning. Hon skrevs ut från sjukhuset 20 dagar senare med talsvårigheter och ett stort hjälpbehov. Händelsen anmäldes enligt Lex Maria.

Sjukhuset medger nu att en röntgenundersökning av hjärnan borde gjorts direkt när kvinnan kom in. De menar att läkarbristen och den höga belastningen ledde till att rutinerna inte följdes.
För att åtgärda problemet med läkarbrist har man ett pågående arbete med rekrytering och utbildning av fler akutläkare.

Under hösten kommer läkarna i större utsträckning jobba helger då belastningen kan vara högre än på vardagar. Inspektionen för vård och omsorg anser att akuten efter de vidtagna åtgärderna nu uppnår en hög patientsäkerhet.

Dagens fråga

Lånar du ibland böcker på biblioteket?

Loading ... Loading ...
×