EU-migranterna sover i bilar

Kommunen jobbar på strategi för migranter

Sedan en tid tillbaka uppehåller sig ett antal EU-migranter på parkeringsplatsen mittemot ”Koängen” vid Åkerlund & Rausings väg, skriver privatpersonen.

Därvid används omgivande grönområden som plats för uträttande av behov. Det gäller bland annat i skogsplanteringen i anslutning till boulebanan vid Å & R.

– En kraftig stank finns inom detta område. Det förekommer även eldning i området mot järnvägen. Hela området kring parkeringsplatsen är starkt nedskräpat, skriver privatpersonen.
Det är oacceptabelt att parker och grönområden används för detta ändamål och speciellt i närområdet till Palettskolan där barn vistas och leker, fortsätter han.

Samma regler bör rimligtvis gälla både för EU-migranter som för svenska medborgare, det vill säga att det inte är tillåtet förrätta sina behov i kommunala parker.
– Det är naturligtvis synd om dessa människor som tvingas leva så, men kommunen måste anvisa dem till en annan plats.
Nämnda parkeringsplats/område utmed järnvägen är ett återkommande problem där det ofta sker dumpning av skräp och annat avfall samt att det förekommer långtidsboende, fortsätter brevskrivaren.

– Kan man inte åtgärda en del av detta problem genom att införa till exempel parkering i högst ett dygn?
Kommunen har ingen fastställd plan än, svarar Håkan Lockby.
– Det vi gör i nuläget är att rensa upp när vi får in mejl eller samtal från allmänheten, vilket miljöförvaltningen nyss beställt till Palettskolan. Det är bara en tillfällig akut lösning och problemet kvarstår.

Lunds kommun (tekniska förvaltningen, socialförvaltningen och miljöförvaltningen) är i aktiv dialog med polisen för att hitta en strategi för de hemlösa EU-migranterna i stan.
– De har inte uppehållstillstånd, men har rätt att vistas här på grund av den fria rörligheten inom EU. Vi diskuterar olika alternativ för att situationen ska bli så bra som möjlig för alla parter, fortsättet Håkan Lockby.

Andra kommuner har mycket olika lösningar. Polisen och förvaltningarna vill hitta ett koncept som fungerar bra för Lund och som är hållbart över tid.

Håkan Lockby menar att problemen kommer att kvarstå. Så länge det finns så stora skillnader mellan trygghetssystemen i EU-länderna kommer folk att söka sig till platser där det finns bättre möjligheter.
– Men både klagomålen från allmänheten och den misär vi möter hos de hemlösa EU-migranterna sätter extra fart på oss. Vi ska inom kort ha en strategi som Lund kan stå för, avslutar Håkan Lockby.

Dagens fråga

Twin Peaks är tillbaka. Har du saknat kultserien?

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×