Jordbergas biogas invigd

Anläggningen kan producera 110 GWh, gigawattimmar, biogas per år. Om årsproduktionen omsätts till transportsektorn innebär det en minskning av koldioxod som motsvarar utsläppen från mer än 300 stadsbussar.
E on Gas är en av delägarna och har förbundit sig att köpa hela produktionen i 15 år.

Regionrådet Pontus Lindberg (M), ordförande i regionala tillväxtnämnden, klippte invigningsbandet. Innan invigningen hölls ett seminarium där representanter från de fyra delägarna höll anföranden.
– Det känns jätteroligt att vi äntligen är igång i Jordberga. Det finns flera produktionsanläggningar som är på 40-60 GWh. Men den här kan producera 110 GWh biogas om året och det kan ingen annan i Sverige, konstaterar Tina Helin som är vd på E on Gas.
– Jordberga började planeras redan 2007-2008. Den har blivit litet försenad men det tar minst fem år att planera för och bygga en anläggning av det här slaget.

Övriga delägare i anläggningen är Swedish biogas, Skånska biobränslebolaget och Nordic Sugar.


Nyhetsbrev

×