Bra personal och en platt organisation med snabba beslutsvägar borgar för kvalitet

Bäst betyg för
privat äldreboende

Antalet privata äldreboenden är visserligen få i Malmö, endast tio av totalt 57. Men trenden är ändå tydlig, menar Malmöcenterns Niels Paarup-Petersen som granskat den enkätbaserade brukarundersökningen från 2013.
Genomgången pekar bland annat på att den generella nöjdhetssiffran är något högre för de privata, 80 procent mot 78 för de kommunala.
Den större nöjdheten beror bland annat på att personalen på de privata boendena är bättre på att lyssna på de äldres önskemål, konstaterar han. Brukarna är även mer nöjda med de aktiviteter som erbjuds.
Malmöcentern drar fyra snabba slutsatser av statistiken: Brukarna på de privata boendena är mer nöjda, de kommunala boendena är sämst i alla stadsområdena, oavsett boendetyp har de privata boendena mer nöjda brukare, Malmös bästa boende är privat, och de sex sämsta är kommunala.
– Så frågan är varför Socialdemokraterna vill ta bort de privata, vilket de sagt. De låter ideologin styra.
– Undersökningen gjorde vi för att se hur det såg ut i verkligheten med kvaliteten.Malmöcentern drar slutsatsen att en kommunalisering hade lett till sämre äldrevård. Men han anser inte att rapporten är ett utslag av just Centerideologi.
– Nej, men vi anser bara att det är människorna och inte politikerna som ska ha makten. (S) tar bort de äldres inflytande att bestämma själva var de vill bo.

Dagens fråga

Har du ställt fram balkong- eller utemöblerna än?

Loading ... Loading ...
×