Sahlin får fortsatt stöd av borgarna

Så sade USAs förra utrikesminister Madeleine Albright. Varken Birgitta Olsson, Annie Lööf eller Maud Olofsson riskerar att hamna där av den orsaken. Borgerliga ministrar verkade för att Sahlin skulle få det internationella toppjobb som hon sedan gick miste om. Och nu har demokratiminister Birgitta Olsson utnämnt Sahlin till nationell samordnare mot våldsbejakande extremism på två år.
Valet är rimligt av flera skäl. Dels är hon en socialdemokrat som är rätt populär på den borgerliga sidan, vilket gör att det fungerar oavsett vem som vinner valet. För att ha den minsta chans att motverka våld och extremism måste det vara ett både parti- och blocköverskridande samarbete.
Sahlin har dessutom erfarenhet av att leva med den hotbild som ett sådant uppdrag för med sig, Som aktiv antirasist har hon utsatts för trakasserier från de flesta håll, vet hur man värjer sig och att det skälls värre än det bits.
Två saker måste man tänka på: Sahlin måste ha skydd som matchar den ökade hotbilden.


Utredningen kan inte heller stirra sig blind på högern, extremvänstern är än mer benägen att ta till våld. Dock är de skickligare på att undvika polisen, vilket är problematiskt. Utgångspunkten måste vara att bedöma allt politiskt våld som lika stort hot.

Dagens fråga

Har du ställt fram balkong- eller utemöblerna än?

Loading ... Loading ...
×