Så fick SD:s politiker makt

Så skriver en förtvivlad äldre arbetslös -med en ovanlig blodgrupp- i en insändare i gratistidning i min stadsdel. Samhället vill ha hans blod men han ses själv ses som överskott på arbetsmarknaden.
Jag vet inte alls vad han röstar på, men det finns mycket förtvivlan i samhället just nu. Den känslan, och inte antalet invandrare förklarar stödet för SD, visar forskning.

I boken Så fick Sverigedemokraterna makt som nyligen kom ut visar jag tre orsaker till att Sverigedemokraterna fått stöd i Sverige:
1. Konkurrens om knappa resurser,
2. Ekonomisk marginalisering samt
3. En intolerant attityd till invandrare. Det vill säga: arbetslöshet samt pressade löner och villkor, ekonomisk utsatthet genom sämre skydd vid arbetslöshet och sjukdom och motstånd mot främlingar.

Sympatisörerna delar inte världsbilden hos den inre kärnan i Sverigedemokraterna, för i första hand protesterar sympatisörerna mot de andra partierna och eliten. SD-väljarna identifierar sig inte alls med SD, så som t.ex. S-väljare gör med Socialdemokraterna. Det är alltså helt avgörande att skilja Sverigedemokraterna från deras sympatisörer.

Många tror att Sverigedemokraternas sympatisörer bara är intoleranta. Den egenskapen hos dessa väljare fanns väl i så fall också tidigare när de röstade på Moderaterna, Centern eller Socialdemokraterna.
Det är brist på verklighetsinsikt att inte se att alltmer ojämlika villkor i Sverige måste leda till missnöje. Svenskar är i gemen mycket mer öppna än befolkningen i andra länder och att det ändå finns stöd för högerpopulism betyder att den nationella politiken måste ges stor vikt för att förklara ökningen av sympatierna. Framgången för Sverigedemokraterna förklaras också av att Alliansen använder sämre villkor för sjuka och arbetslösa som politiskt medel för att öka sysselsättningen. Det leder till förtvivlan och ilska och vanmakt.

Forskningen visar på minskade skillnader mellan Moderaternas och Socialdemokraternas budskap. När det inte är partiskiljande konflikter om skatter, fördelningsfrågor och pensioner ger det utrymme för att prata invandring i stället för frågor som är viktigare för väljarna.
Sverige har ett betydande välfärdsunderskott med överbelagda sjukhus, undersysselsatta ungdomar och äldre som inte får rimlig omsorg, bromsade pensioner och växande brist på bostäder. Detta borde vi prata mera om! Människor är mer toleranta och öppna mot omvärlden om inte den egna inkomsten och de egna framtidsutsikterna hotas.

Om orsaken till stödet för högerpopulismen är för lite omsorg om människor och för lite trygghet så ligger lösningen framför oss: Klassisk socialdemokratisk välfärdspolitik och att sysselsätta alla unga vuxna.

Dagens fråga

Har du ställt fram balkong- eller utemöblerna än?

Loading ... Loading ...
×