Birgitta Jönsson (S).
Charlotte Wachtmeister (M).
Christer Laurell (C).
Torbjörn Ekelund (FP).

Har fått nog av Migrationsverket

Droppen kom när verket för några veckor sedan bestämde sig för att öppna ännu ett boende på Odengården i samhället och därför har ledande politiker sett sig tvingade att skriva ett öppet brev till generaldirektör Anders Danielsson.
Kommunalråden Birgitta Jönsson (S) och Charlotte Wachtmeister (M), oppositionsrådet Christer Laurell (C) samt Torbjörn Ekelund (FP) står bakom brevet och framhåller att det är helt oacceptabelt att informera kommunen bara några dagar innan en etablering.
– Samtliga partier är överens i frågan. Hela Sverige måste hjälpas åt att hantera vårt flyktingmottagande på ett bra sätt, men då krävs det solidaritet mellan landets kommuner, där alla bidrar utifrån sina förutsättningar, skriver Svalövspolitikerna.
Det som man reagerar allra starkast på är att Migrationsverket väljer att lägga två boende på samma ort.

I Röstånga finns 800 invånare, när alla flyktningar är på plats lär samhällets antal öka till 1 100.
– Svalövs kommun har cirka 13 000 invånare och är varken stor eller rik.

Att därför på ett bra sätt hantera en situation där ett litet samhälle som Röstånga, med kort varsel, får en befolkningsökning på nästan 50 procent är inte praktiskt möjligt.
– Den lokala servicen, såsom skolan, är dimensionerad för 800 invånare, inte 1 100.
Svalövspolitikerna sätter även ökningen i ett annat sammanhang:
– För en tätort med 25 000 invånare skulle motsvarande ökning ge 10 00 invånare, 50 000 innebär 20 000 flyktingar. Ett sådant fullbordat faktum skulle Migrationsverket naturligtvis aldrig ställa större städer inför.
– Vi menar att att det är lika fel att sätta ett litet samhälle, som Röstånga, i den situationen.

Att informera om en etablering bara en vecka tidigare ser man som helt oacceptabelt:
– Dels innebär det en orimligt stor befolkningsökning på kort tid och vi vill att Migrationsverket återkommer till kommunen med besked om vilken kortaste tid för information som verket i framtiden själv anser acceptabel.
Och som sagt:
Kravet står kvar att Migrationsverket måste lätta på trycket i Röstånga. Antingen att minska antalet boende både i Blinkarp och på Odengården eller stänga ett av dessa.

Dagens fråga

Har du ställt fram balkong- eller utemöblerna än?

Loading ... Loading ...
×