Midgårds skolas matsal var fylld till sista plats

Krävde raka
svar om asylboende

– Vi förstår folks reaktion, men vi kan inte mycket göra i nuläget. Lagen om offentlig upphandling styr och då kan situationer dyka upp av det här slaget, förklarade Aida Malkoc, enhetschef på Migrationsverket.
Känslorna var givetvis upprörda bland många av de som hade sökt sig till Midgård.
Uppgifter florerar om att både narkotikahandel och prostitution förekommer på asylboendet fick många att reagera starkt.

– Vi har klara bevis på att sådant sker på Blinkarp. Där är personer som kommit dit glada och positiva, men som hamnat i ett beroende, framhöll en av åhörarna.
Aida Malkoc kunde inte bekräfta, men var medveten om problemen och en del av dessa personer har flyttats till annat boende.
– Vi har även försökt att flytta på barnfamiljer, men vissa vill inte och då kan vi inget göra.
Malkoc framhöll att man har ett bra samarbete med polisen och dessa besöker Blinkarp med jämna mellanrum.

– Polisen lokalt har även avdelat en tjänst som jobbar mycket i Röstånga. De gör vad de kan med de resurser som finns.
Många åhörare poängterade med eftertryck att de inte är några rasister och vill se en bra lösning, men var mycket kritiska till att Attendo, som driver verksamheten på Blinkarp, inte ger de boende den stimulans som behövs.
I princip har man ansvaret att ge mat och logi, därefter får de boende sköta sig själv på egen hand.
Följdfrågorna var således många och kritiska:
– Varför görs inget? De boende bara äter och sover.
– Har det gjorts någon utvärdering av Blinkarp ?
– Går det inte att bryta avtalet när verksamheten inte fungerar ?
– Det kan inte vara mening att man sitter en längre tid på ett asylboende?
Därmed flöt frågan om oviljan från Attendo att samarbeta lokalt automatiskt upp.

Ideella krafter, i flera fall Röstånga Tillsammans, har hjälpt till så att barnen ska få komma på till exempel gymnastik och fotbollsträning, en annan gång såg man till att några fick vara med på en konsert i Ask.
Stora uppoffringar har även gjorts för att barn ska få delta i förskoleverksamheter.
– Men när vi frågar om en liten ersättning blir det ett blankt nej. Vi jobbar helt ideellt och då vill ändå ha en del tillbaka.

Många benämnde mötet på Midgård som ett rent krismöte.
Vissa vittnade om att man inte vågar gå ut om kvällarna längre, Att respekten från vissa på Blinkarp saknas.
– Boendet är en sluss och där ska personer bara vistas några veckor. Vissa har suttit i ett år och då blir situationen till sist ohållbar.
– Något måste ske nu. Vi vill inte se att något medborgargarde bildas.
Tanken med mötet var att belysa nya asylboendet på Odengården, men problemen på Blinkarp fick i princip allt fokus och kravet på uppföljningsmöte innebär att polis, Migrationsverket, kommunen, Attendo, Vindilen som driver verksamheten på Odengården och ideella organisationer ska träffas med jämna mellanrum.

Redan innan skolorna kör i gång ska alla inblandade sätta sig ner för att utvärdera och se till att verksamheterna sköts på rätt sätt.
På mötet hade Aida Malkoc och teamledare Malin Ojamo svårt att ge klara besked på alla frågor.
På lokal nivå är man mycket styrd av vad som sker på riksplan, men kravet från åhörarna var att beslut ska kunna tas direkt i Röstånga och samtidigt vill man se att de ytterst ansvariga cheferna kommer till mötena och förklarar läget.
– Jag vill gärna ha telefonnummer till ansvarig chef och ringa dem så fort som möjligt, sa en upprörd kvinna.

Aida Malkoc inser att Röstångaborna reagerar på den anstormning som drabbat den lilla byn. I värsta fall ökar antalet invånare med 50 procent på kort tid.
– Men vi kommer att ta med oss alla synpunkter och framföra dem till högre instans. På riksnivå är utsikterna små att se en förändring, men lokalt måste alla samarbeta bli betydligt effektivare.
– Att vi nu kommit så långt med nytt möte och därmed bättre samarbete är en mycket bra början, konstaterar Aida Malkoc.

Dagens fråga

Har du ställt fram balkong- eller utemöblerna än?

Loading ... Loading ...
×