Caroline Matsson. Foto: Claes Hall
Caroline Matsson. Foto: Claes Hall

Feministiskt forum fyller Malmö Arena

– Vi vill att det ska bli som ett feministiskt Almedalen, säger konferensgeneralen Caroline Matsson som hoppas på minst 15 000 besökare.
Nordiskt forum har arrangerats två gånger tidigare – i Oslo 1988 och i Åbo 1994. Åbo-forumet var ett nordiskt förmöte till FN:s stora internationella kvinnokonferens i Beijing 1995 där slutresultatet blev dokumentet Beijing Platform for Action – en handlingsplan för att uppnå FN:s mål om jämställdhet, utveckling och fred.
– Sedan 1995 har ingen världskonferens om kvinnors rättigheter genomförts och långt ifrån tillräckligt har gjorts för kvinnors rätigheter, konstaterar Caroline Matsson. På vissa fronter har det till och med gått åt fel håll. 2012 lyfte FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon frågan om det inte var dags för en ny internationell kvinnokonferens 2015.
Caroline Matsson berättar att generalsekreterarens förslag fick kvinnorörelserna i världens länder att diskutera om det var ett bra förslag eller inte.
– Man frågade sig vad som händer om man på regeringsnivå omförhandlar de trots allt starka dokument som togs fram i Peking idag? Vilka risker finns? Parallellt med detta konstaterade Nordens kvinnorörelser att man inte setts på länge och att det hur som helst fanns anledning att ses för att få ny fart på diskussionen och det egna arbetet.

Resultatet blev att man beslöt att det var dags att arrangera ett nytt Nordiskt Forum 2014 – denna gång i Sverige och Malmö.
– Malmö ligger ju bra till geografiskt, har ett bra jämställdhetsarbete och är dessutom ny och pigg som evenemangsstad och vi är jätteglada över samarbetet, säger Caroline Matsson som tillsammans med sekretariatet lett programarbetet sedan förra våren:
– Det har varit ett okonventionellt programarbete med många inblandade, berättar hon. Vi har lagt ner mycket tid på att arbeta med de nordiska programgrupperna och eftersom det är breda och brokiga rörelser så har programmet också blivit sådant. Det var också viktigt för oss att inte göra ett inomrörelseevenemang ut att nå ut till alla som jobbar med jämställdhet i offentlig sektor, organisationer och näringsliv. Vi vill att det ska bli som ett feministiskt Almedalen. Programmet är uppdelat i en konferensdel med föranmälan och deltagaravgift och en gratis besöksdel där man kan ta del av över 150 olika programpunkter på olika scener. Här kommer att diskuteras och debatteras våld, fred, religion och miljöarbete, forskning – allt ur ett feministiskt perspektiv och med namnkunniga personer på plats.
En viktig del i programmet är också de många kulturinslagen – det finns till exempel en speciell scen för litteratur och tidskrifter, ett scenrum för drama, ett filmrum och kulturen kommer också att finnas med som instick i de olika debatterna.
– Kulturens röst är viktig i allt förändringsarbete och den har haft en central roll i programmet, säger Caroline Matsson. Om man ska orka ta in så här mycket måste man också få använda alla sina sinnen. Sparken i magen man får av en häftig kulturupplevelse kan göra att man förstår något på ett nytt sätt. Nordiskt forum är huvudsakligen placerat i Hyllie på Malmö Arena och på Malmömässan och ett av de nyaste inslagen är en stor scen på Hyllietorget som döpts till 2020.
– Där ska vi visa exempel på hur en jämställd festivalscen skulle kunna se ut, förklarar Caroline Matsson.
Även värdstaden Malmö erbjuder arrangemang i samarbetet med forumet. Det blir till en parad från Triangeln till Folkets park på lördagen som avslutas med en stor fest. Det blir också en feministisk festival i Folkets Park, Feministisk fredag på Moderna museet, specialutställning på Malmö Konstmuseum och mycket annat.
– Under avslutningsceremonin på söndagen har vi också ett spännande kulturprogram. Malmö Operaorkester ska spela och lyfta fram kvinnliga tonsättare och det blir bland annat världspremiär för kompositören Anna-Lena Laurins Quest. Under avslutningsceremonin kommer också det dokument om jämställdhetsarbete som arbetats fram inför och under forumet att överlämnas till de nordiska ländernas jämställdhetsministrar och till chefen för UN Women.
– Det dokumentet ska ge en signal till de nordiska länderna och även internationellt, förklarar Caroline Matsson. Och sedan hoppas vi ju att alla besökare får nya kunskaper och verktyg med sig hem. Jag tror också vi satt i gång mycket hos de organisationer som finns på plats.
Efter att Nordiskt forum i Malmö är avslutat kommer organisationen bakom att avvecklas och sedan är det upp till deltagarna att föra arbetet vidare.
– Vi får väl se hur det förvaltas – kanske finns det intresse för Malmö att fortsätta på något vis, funderar Caroline Matsson.

×