ordförande i Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta är tillbaka i de tidigare lokalerna i vid Gamla torg  där Färs Härads Sparbank fanns tidigare. Foto: Stefan Olofson
ordförande i Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta är tillbaka i de tidigare lokalerna i vid Gamla torg där Färs Härads Sparbank fanns tidigare. Foto: Stefan Olofson

Sjöbo bas för Sparbanken Skåne

Sjöbo

Stiftelsen Färs och Frosta sparbank äger 26 procent av Sparbanken Skåne tillsammans med Sparbanksstiftelsen 1826 i Kristianstad och Sparbanksstiftelsen Öresund med vardera 26 procent. Resterande 22 procent ägs av Swedbank.
– Sjöbo får en betydande roll i Sparbanken Skåne, eftersom vi har drygt en fjärdedel av ägarna i den nya sparbanken på orten, säger Lennart Haglund, ordförande i Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta.
– Jag har dessutom utsetts till hedersordförande i Sparbanken Skåne på livstid, enligt aktieägaravtalet, säger Lennart Haglund.

Finansinspektionen gav nyligen klartecken till Swedbanks förvärv av Sparbanken Öresund och skapandet av Sparbanken Skåne. I och med det kan integrationsarbetet nu påbörjas. Swedbank förvärvade samtliga aktier i Sparbanken Öresund. Som en del av förvärvet säljer Swedbank Sparbanken Öresunds kontor i Eslöv, Kävlinge, Lund och Staffanstorp till Sparbanken Skåne.
– Sparbanken Skåne blir den största sparbanken i Sverige med cirka 420 000 kunder, en affärsvolym på 170 miljarder med 44 kontor i 17 kommuner och med 650 anställda.

Lennart Haglund började i Färs Härads sparbank 1975, som han blev vd för på 80-talet.
– 1989 bildades Färs och Frosta sparbank där jag började som vice vd och senare blev vd för. 1999 fick vi erbjudande av Swedbank om att köpa Föreningsbankens kontor i Lund, Kävlinge, Eslöv och Staffanstorp. Då blev vi värsta konkurrenter till Sparbanken Finn, berättar Lennart Haglund.
1999 erbjöds han jobbet som vice vd i Swedbank med ansvar för Öresundsregionen. Den uppgiften behöll han i sju år.
Under alla åren har han varit ordförande i Färs och Frosta sparbank.
– Färs Härads Sparbank grundades på Övedskloster 1839. Därför är det viktigt att vi behåller Sjöbo som huvudort för stiftelsen, säger Lennart Haglund.
I dag har han sina bopålar på spanska sydkusten. Nyligen sålde han sitt fritidshus i Båstad och köpte en villa i Sjöbo.
– Jag tänker bo där på somrarna, säger han.
Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta flyttar sitt kontor till lokaler vid Gamla Torg i Sjöbo där banken hade sitt säte tills de nya lokalerna togs i bruk vid Gästis på 70-talet.


Dagens fråga

Deltar du i älgjakten?

Loading ... Loading ...
×