Klart att ta beslut om en ny husbåt

Det kan bli en ny husbåt på exakt samma ställe där den gamla låg. Som SkD tidigare berättat så har Sebastian Idzaksson, hamnkapten i Västra hamnens marina, och hans flickvän ansökt om att få bygga en ny husbåt i kanalen där de båda kvarvarande bostäderna ligger.
Paret ville först bygga den på andra sidan i kanalen. Men det sa tjänstemännen på gatukontorets stadsmiljöavdelning nej till.
Nu har båten flyttats till samma plats som den kapsejsade husbåten låg på. Nu finns inga invändningar – inte från tjänstemännen i alla fall.

Återstår att se vad politikerna i stadsbyggnadsnämnden säger. Det blir nämligen de som – troligen på majsammanträdet – får avgöra om husbåtsprojektet ska få ja eller nej.
– Anledningen till att det ska tas i nämnden är dels det exponerade läget, dels historien och all uppståndelse som varit, säger Elisabet Werecki, som handlagt ärendet på stadsbyggnadskontoret.

Det var den sista augusti som hyresgäster på en av de tre husbåtarna vid Propellergatan hade en större fest och hade bland annat slagit upp ett partytält ombord. Vinden tog i, husbåtens förtöjningar brast och välte.

Sammanlagt 42 personer fanns då ombord och många av dem hamnade i kanalvattnet. Åtta personer skadades och fick föras till sjukhus.
Polisen var strax innan jul klara med sin kriminaltekniska undersökning, en undersökning som Transportstyrelsens sektion för sjöfartstillsyn yttrat sig om

Handläggaren vill dock inte uttala sig om olyckan kunde ha undvikits om det varit färre personer ombord, om de varit fördelade på olika däck, om partytältet varit mindre eller om det blåst mindre eller åt ett annat håll.
”Baserat på befintlig dokumentation kan vi bara spekulera i en sådan fråga. Dock har nämnda parametrar sannolikt påverkat händelseförloppet.”

I efterhand har konstruktionen – hopkopplingen av pontonerna och själva husbyggnaden – ifrågasatts. Men, skriver handläggaren, även om förbandet mellan huskroppen och själva flotten varit starkare så hade fartyget antagligen kapsejsat ändå.
”Med den enda skillnaden att flotten hade följt med huskroppen runt.”

Dagens fråga

Klagar du på kaffet på jobbet?

  • Nej (70%, 408 Röster)
  • Ja (30%, 175 Röster)

Antal röster: 583

Loading ... Loading ...
×